Tháng Một 3, 2018

THÔNG BÁO NĂM 2018

SỐ HIỆU, KÝ HIỆU VĂN BẢN NỘI DUNG PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO DOWNLOAD NGÀY 359/QĐ-CVIII QĐ v/v ban hành Quy trình quản lý ấn chỉ tại Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III Phòng ban ĐD trực thuộc 13/08/2017 Bản Tin Môi Trường Phòng QLCB Sổ tay hướng dẫn “Quy trình giám sát ô nhiễm môi trường cảng thủy nội địa” – Nỗ lực nhằm cải thiện môi trường trong hoạt động cảng thủy nội địa. Phòng ban ĐD trực thuộc 13/08/2017 327/QĐ-CVIII Quyết định phân bổ văn phòng phẩm 6 tháng đầu năm 2018 Phòng ban ĐD trực thuộc […]
Tháng Tư 14, 2017

Ban CNTT & QLDL

ĐT: 083. 553. 3886 Email: bancntt.cv3@gmail.com STT Họ và tên Ghi chú 1 Lê Hồng Kỳ Trưởng ban 2 Phạm Tường Hân Chuyên viên
Tháng Chín 29, 2016

Phòng Thanh tra – An toàn

ĐT: 083. 553. 1126 Email: thanhtra.cv3@gmail.com STT Họ và tên Ghi chú 1 Lưu Anh Tài Trưởng phòng 2 Đặng Thị Cẩm Hà  Phó phòng 3 Phạm Việt Đức  
Tháng Chín 29, 2016

Phòng Pháp chế

ĐT: 083. 554. 0181 Email: phapchecv3@gmail.com STT Họ và tên Ghi chú 1 Cao Quang Chưởng Trưởng phòng 2 Nguyễn Tân  Phó phòng 3 Nguyễn Thành Trung   4 Nguyễn Thị Lan Hương  
Tháng Chín 29, 2016

Phòng Tài chính – Kế hoạch

ĐT: 083. 553. 2101  Email: khtc.cv3@gmail.com STT Họ và tên Ghi chú 1 Đậu Thị Hương Ngà Trưởng phòng 2 Cao Trí Luân Phó phòng 3 Nguyễn Thị Thu Liễu   4 Vũ Thị Mai  
Tháng Chín 29, 2016

Phòng Quản lý Cảng bến

ĐT: 083. 531. 981 Email: cangvu3@gmail.com STT Họ và tên Ghi chú 1 Nguyễn Đình Luyện Trưởng phòng 2 Hoàng Trọng Cường  Phó phòng 3 Trần Đình Phương  Phó phòng 4 Nguyễn Tiến Đạt  Chuyên viên
Tháng Chín 20, 2016

Phòng Tổ chức – Hành chính

ĐT: 083. 553. 1982 Email: phongtchc.cv3@gmail.com STT Họ và tên Ghi chú 1 Phạm Văn Hiệp Trưởng phòng 2 Phan Hữu Phương Phó phòng 3 Nguyễn Hồng Mỹ Linh Phó phòng 4 Hồ Thị Phương Dung   5 Nguyễn Mỹ Nhi   6 Nguyễn Quốc Dũng   7 Phan Thanh Hùng   8 Trần Văn Hưng   9 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh