Tháng Một 3, 2018

THÔNG BÁO NĂM 2018

  SỐ HIỆU, KÝ HIỆU VĂN BẢN NỘI DUNG PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO DOWNLOAD NGÀY 567/QĐ-CVIII QĐ “Thành lập đoàn kiểm ra hoạt động năm 2018 tại các Đại diện trực thuộc Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III. 05/12/2018 543/CVIII-TCHC Hướng dẫn triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở năm 2018 tại các Đại diện Cảng vụ trực thuộc Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III. 22/11/2018 532/CVIII-TCHC V/v Hướng dẫn tổng kết TĐ,KT năm 2018 và triển khai đăng ký thi đua năm 2019 16/11/2018 503/CVIII-PC V/v phương tiện […]
Tháng Tư 14, 2017

Ban CNTT & QLDL

ĐT: 083. 553. 3886 Email: bancntt.cv3@gmail.com STT Họ và tên Ghi chú 1 Lê Hồng Kỳ Trưởng ban 2 Phạm Tường Hân Chuyên viên
Tháng Chín 29, 2016

Phòng Thanh tra – An toàn

ĐT: 083. 553. 1126 Email: thanhtra.cv3@gmail.com STT Họ và tên Ghi chú 1 Lưu Anh Tài Trưởng phòng 2 Đặng Thị Cẩm Hà  Phó phòng 3 Phạm Việt Đức  
Tháng Chín 29, 2016

Phòng Pháp chế

ĐT: 083. 554. 0181 Email: phapchecv3@gmail.com STT Họ và tên Ghi chú 1 Cao Quang Chưởng Trưởng phòng 2 Nguyễn Tân  Phó phòng 3 Nguyễn Thành Trung   4 Nguyễn Thị Lan Hương  
Tháng Chín 29, 2016

Phòng Tài chính – Kế hoạch

ĐT: 083. 553. 2101  Email: khtc.cv3@gmail.com STT Họ và tên Ghi chú 1 Đậu Thị Hương Ngà Trưởng phòng 2 Cao Trí Luân Phó phòng 3 Nguyễn Thị Thu Liễu   4 Vũ Thị Mai  
Tháng Chín 29, 2016

Phòng Quản lý Cảng bến

ĐT: 083. 531. 981 Email: cangvu3@gmail.com STT Họ và tên Ghi chú 1 Nguyễn Đình Luyện Trưởng phòng 2 Hoàng Trọng Cường  Phó phòng 3 Trần Đình Phương  Phó phòng 4 Nguyễn Tiến Đạt  Chuyên viên
Tháng Chín 20, 2016

Phòng Tổ chức – Hành chính

ĐT: 083. 553. 1982 Email: phongtchc.cv3@gmail.com STT Họ và tên Ghi chú 1 Phạm Văn Hiệp Trưởng phòng 2 Phan Hữu Phương Phó phòng 3 Nguyễn Hồng Mỹ Linh Phó phòng 4 Hồ Thị Phương Dung   5 Nguyễn Mỹ Nhi   6 Nguyễn Quốc Dũng   7 Phan Thanh Hùng   8 Trần Văn Hưng   9 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh