Hội nghị tiếp xúc các doanh nghiệp vận tải thủy nội địa qua biên giới Việt Nam – Campuchia
Tháng Mười Hai 5, 2017
THÔNG BÁO NĂM 2018
Tháng Một 3, 2018

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên

Nhằm mục đích trang bị, bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực về Quản lý hành chính nhà nước của cán bộ, công chức, viên chức. Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực III đã phối hợp với Trường đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên năm 2017

Sau 3 tháng tháng các Cán bộ, công chức, viên chức tại Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực III đã hoàn thành lớp hoc Ngày 08 tháng 12 năm 2017, tai hội trường Cảng vụ đương thủy nội địa khu vực III đã tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên.

Comments are closed.