Articles Posted in the " chuyen giao cong nghe " Category

  • THÔNG BÁO VỀ LỚP CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MỚI NĂM 2015 – 2016

    Kính gửi Các đại diện Cảng vụ trực thuộc CVIII. Thông báo về việc đào tạo chuyển giao công nghệ thiết bị đo trên cạn và dưới nước từ thứ 4 ngày 30/9/2015 – thứ 6 ngày 2/10/2015. Kính mời các trưởng đại diện cử người lên thêm dự để bàn giao kỹ thuật, công […]