Articles Posted in the " den led trang tri " Category

  • Gỡ khó cho ngành điện nhờ đèn led

    Gỡ khó cho ngành điện nhờ đèn led

     Sự biến động của thời tiết, Elnino gây ra khô hạn, trongkhi đó, hơn 60% sản lượng điện của nước ta là từ thủy điện. Trước bối cảnh đó, người tiêu dùng được khuyến cáo cần có giải pháp tiết kiệm điện hợp lý, trong đó có thể sử dụng đèn Led các loại để […]