Articles Posted in the " Đinh La Thăng " Category

  • Đường thủy nội địa đảm nhận vận chuyển 17,72% hàng hóa năm 2020

    Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa ký Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển đội tàu vận tải thủy nội địa. Theo Quyết định, đến năm 2020, tỷ lệ đảm nhận vận tải hàng hóa của đường thủy nội địa là 17,72%, vận tải hành khách là 4,1% khối lượng vận tải của toàn ngành GTVT. […]