Articles Posted in the " đường thủy xuyên á " Category

  • Hơn 24.500 tỷ đồng đầu tư đường thủy xuyên Á

    Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật vừa chủ trì cuộc họp về dự án giao thông thủy xuyên Á trên sông Hồng (đoạn Việt Trì – Lào Cai) kết hợp với thủy điện theo hình thức BOO. Dự án giao thông thủy xuyên Á được thực hiện theo hình thức kêu gọi xã hội hóađầu […]