Articles Posted in the " QL1A " Category

  • Xử lý 22 điểm thoát nước dọc QL1 qua Tiền Giang, Long An

    QL1 qua Tiền Giang, Long An đang được sửa chữa mặt đường và xử lý lại hệ thống thoát nước. Xây đường cống thoát nước dọc QL1 Sau khi có phản ánh từ người dân, Cục quản lý đường bộ IV (Tổng cục đường bộ) đã cử nhóm chuyên gia khảo sát xác định trên […]