THÔNG BÁO VỀ LỚP CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MỚI NĂM 2015 – 2016

Kính gửi Các đại diện Cảng vụ trực thuộc CVIII.

Thông báo về việc đào tạo chuyển giao công nghệ thiết bị đo trên cạn và dưới nước từ thứ 4 ngày 30/9/2015 – thứ 6 ngày 2/10/2015.
Kính mời các trưởng đại diện cử người lên thêm dự để bàn giao kỹ thuật, công nghệ của các thiết bị đo định vị trên cạn và dưới nước.
Kính chào!
chuyen giao cong nghe cv3

chuyen giao cong nghe cv3