Bỏ quy định cấp biển hiệu cho tàu thuyền du lịch
Tháng Chín 27, 2016
Phòng Tài chính – Kế hoạch
Tháng Chín 29, 2016

Phòng Quản lý Cảng bến

ĐT: 083. 531. 981

Email: cangvu3@gmail.com

STT Họ và tên Ghi chú
1 Nguyễn Đình Luyện Trưởng phòng
2 Hoàng Trọng Cường  Phó phòng
3 Trần Đình Phương  Phó phòng
4 Nguyễn Tiến Đạt  Chuyên viên

Trả lời