Thông báo lớp học PCCC 06/04/2018
Tháng Tư 3, 2018
Kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn cung cấp văn phòng phẩm
Tháng Sáu 12, 2018

Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh rút rọn gói văn phòng phẩm

Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực III- Cục đường thủy nội địa Việt Nam có kế hoạch trang bị văn phòng phẩm với các yêu cầu như file đính kèm

– Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực III kính mời tất cả các nhà cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm có điều kiện tham gia chào hàng cạnh tranh rút gọn gói văn phòng phẩm.

Tải file: 

 

Comments are closed.