Tháng Chín 27, 2016

Thông báo lớp chuyển giao công nghệ mới 2016

Kính gửi Các đại diện Cảng vụ trực thuộc CVIII. Thông báo về việc đào tạo chuyển giao công nghệ thiết bị đo trên cạn và dưới nước từ thứ 4 ngày 30/9/2015 – thứ 6 ngày 2/10/2015. Kính mời các trưởng đại diện cử người lên thêm dự để bàn giao kỹ thuật, công nghệ của các thiết bị đo định vị trên cạn và dưới nước. Kính chào!
Tháng Chín 22, 2016

Danh bạ điện thoại

Tháng Chín 20, 2016

Phòng Tổ chức – Hành chính

ĐT: 028.3553. 1982 Email: phongtchc.cv3@gmail.com STT Họ và tên Ghi chú 1 Phạm Văn Hiệp Trưởng phòng 2 Hồ Thị Phương Dung CV 3 Vũ Thị Mai CV 4 Nguyễn Quốc Dũng  CV 5 Đào Văn Dương  CV 6 Phan Thanh Hùng Lái xe 7 Nguyễn Ngọc Tới Bảo vệ 8 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh Tạp vụ
Tháng Chín 20, 2016

Ban lãnh đạo

Phó Giám đốc phụ trách  : Ông Bùi Công Phước Phó Giám đốc                  : Ông Trần Văn Minh
Tháng Chín 20, 2016

Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III (Ban hành kèm theo quy chế về chức năng nhiệm vụ các phòng ban năm 2013) Ghi chú: 1: Đại diện Xi măng Hà Tiên 2: Đại diện Thủ Đức 3: Đại diện Bình Dương 4: Đại diện Long An 5: Đại diện Tiền Giang 6: Đại diện Đồng Nai 7: Đại diện Đồng Tháp 8: Đại diện Phú Long 9: Đại diện Nhơn Trạch 10: Đại diện Tây Ninh 11: Đại diện Bến Tre 12: Đại diện Mộc Hóa 13: Đại […]
Tháng Chín 20, 2016

Tổ chức và hoạt động

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 83/2015/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2015 của […]
Tháng Chín 20, 2016

Quyết định thành lập

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Số: 538 QĐ/TCCB-LĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc               Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 1997 BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI – Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm Quản lý Nhà nước và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Giao Thông Vận Tải; – Căn cứ Nghị định số 08/CP ngày 30/1/1993 của […]
Tháng Tám 1, 2016

Thông báo tuyển dụng 2016

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NGƯỜI LÀM VIỆC TẠI CẢNG VỤ ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA KHU VỰC III Vị trí tuyển dụng: Phó ban Công nghệ Thông tin và Quản lý dữ liệu Cảng vụ viên Số lượng: 01 Phó ban Công nghệ Thông tin và Quản lý dữ liệu 03 Cảng vụ viên. Điều kiện: Phó ban Công nghệ Thông tin và Quản lý dữ liệu: Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin. Có kinh nghiệm trên 5 năm trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin. Có khả năng tự hoàn thiện 1 sản phẩm Web. Có khả năng […]