Tháng Một 13, 2019

CÔNG VĂN ĐẾN THÁNG 1 NĂM 2019

Số VB NƠI ĐẾN SỐ HIỆU, KÝ HIỆU VĂN BẢN NỘI DUNG VĂN BẢN Ý KIẾN GIẢI QUYẾT CỦA LÃNH ĐẠO LÃNH ĐẠO PHÊ DUYỆT NGÀY DOWNLOAD 37  CT TNHH MTV Hoa tiêu HH khu vực I  01/CTHT1  V/v xác nhận số lượt tàu dẫn.  08/01/2019   36 Chi cục ĐTNĐPN 40/CCĐTNĐPN-QLHT TB v/v hạn chế giao thông thủy trên nhánh cù lao Tây Ma – sông Tiền. P.PC 08/01/2019   35  Cục ĐTNĐ VN  28/CĐTNĐ-PCTTr  V/v đề nghị có ý kiến sửa đổi, bổ xung, Nghị định số 132/2015/NĐ-CP.  PGĐ P.PC, Thanh tra, CB  08/01/2019   34  Cục ĐTNĐ […]
Tháng Một 3, 2018

THÔNG BÁO NĂM 2018

  SỐ HIỆU, KÝ HIỆU VĂN BẢN NỘI DUNG PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO DOWNLOAD NGÀY 1619/QĐ-CĐTNĐ QĐ v/v thành lập ĐD Cảng vụ ĐTNĐ Bắc Luân trực thuộc Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I. P.TCHC 25/12/2018 598/CVIII-CĐCS HD tổ chức hội nghị cán bộ, công chức , viên chức, người lao động năm 2018.  Cục ĐTNĐ VN Các Phòng, ĐD   18/12/2018 597/CVIII-TCHC Lịch trực đảm bảo an toàn giao thông ĐTNĐ trong dịp tết Dương lịch năm 2019.  Cục ĐTNĐ VN Các Phòng, ĐD Công đoàn cục ĐTN ĐVN 18/12/2018 593/CVIII-PC KH đảm bảo trật tự ATGT Tết […]
Tháng Tư 23, 2017

Đừng lãng quên vai trò của những dòng sông

Sắp tới đây sẽ là năm ký niệm 20 năm thành lập Cảng vụ Đường thủy nội địa (ĐTNĐ) Khu vực III (CV3) – Cục ĐTNĐ Việt Nam; Với 137. Cán bộ công chức, viên chức; 5 Phòng nghiệp vụ; 13 Cơ quan đại diện cảng vụ tại miền Đông Nam Bộ và một phần miền Tây Nam Bộ, Cảng Vụ ĐTNĐ CV3 đang thực hiện tốt nhiệm vụ chính là quản lý Nhà nước về ĐTNĐ trên các tuyến ĐTNĐ quốc gia đi qua 8 tỉnh và thành phố: TP.HCM, Bình Dưong, Tây Ninh, Đồng Nai, Long An, Tiền […]
Tháng Chín 22, 2016

Lịch họp năm 2019

LỊCH HỌP CỦA CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III NĂM 2019 NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG GHI CHÚ 05/9/2019 14h00 Họp giao ban tháng 8 02/08/2019 9h00 Họp giao ban tháng 7 05/07/2019 14h00 Họp giao ban tháng 6 05/06/2019 14h00 Họp giao ban tháng 5