Tháng Một 3, 2018

THÔNG BÁO NĂM 2018

  SỐ HIỆU, KÝ HIỆU VĂN BẢN NỘI DUNG PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO DOWNLOAD NGÀY 1619/QĐ-CĐTNĐ QĐ v/v thành lập ĐD Cảng vụ ĐTNĐ Bắc Luân trực thuộc Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I. P.TCHC 25/12/2018 598/CVIII-CĐCS HD tổ chức hội nghị cán bộ, công chức , viên chức, người lao động năm 2018.  Cục ĐTNĐ VN Các Phòng, ĐD   18/12/2018 597/CVIII-TCHC Lịch trực đảm bảo an toàn giao thông ĐTNĐ trong dịp tết Dương lịch năm 2019.  Cục ĐTNĐ VN Các Phòng, ĐD Công đoàn cục ĐTN ĐVN 18/12/2018 593/CVIII-PC KH đảm bảo trật tự ATGT Tết […]
Tháng Tư 14, 2017

Ban CNTT & QLDL

ĐT: 083. 553. 3886 Email: bancntt.cv3@gmail.com STT Họ và tên Ghi chú 1 Lê Hồng Kỳ Trưởng ban 2 Phạm Tường Hân Chuyên viên
Tháng Chín 29, 2016

Phòng Thanh tra – An toàn

ĐT: 083. 553. 1126 Email: thanhtra.cv3@gmail.com STT Họ và tên Ghi chú 1 Lưu Anh Tài Trưởng phòng 2 Đặng Thị Cẩm Hà  Phó phòng 3 Phạm Việt Đức  
Tháng Chín 29, 2016

Phòng Pháp chế

ĐT: 083. 554. 0181 Email: phapchecv3@gmail.com STT Họ và tên Ghi chú 1 Cao Quang Chưởng Trưởng phòng 2 Nguyễn Tân  Phó phòng 3 Nguyễn Thành Trung   4 Nguyễn Thị Lan Hương  
Tháng Chín 29, 2016

Phòng Tài chính – Kế hoạch

ĐT: 083. 553. 2101  Email: khtc.cv3@gmail.com STT Họ và tên Ghi chú 1 Đậu Thị Hương Ngà Trưởng phòng 2 Cao Trí Luân Phó phòng 3 Nguyễn Thị Thu Liễu   4 Vũ Thị Mai  
Tháng Chín 29, 2016

Phòng Quản lý Cảng bến

ĐT: 083. 531. 981 Email: cangvu3@gmail.com STT Họ và tên Ghi chú 1 Nguyễn Đình Luyện Trưởng phòng 2 Hoàng Trọng Cường  Phó phòng 3 Trần Đình Phương  Phó phòng 4 Nguyễn Tiến Đạt  Chuyên viên
Tháng Chín 20, 2016

Phòng Tổ chức – Hành chính

ĐT: 028.3553. 1982 Email: phongtchc.cv3@gmail.com STT Họ và tên Ghi chú 1 Phạm Văn Hiệp Trưởng phòng 2 Hồ Thị Phương Dung CV 3 Vũ Thị Mai CV 4 Nguyễn Quốc Dũng  CV 5 Đào Văn Dương  CV 6 Phan Thanh Hùng Lái xe 7 Nguyễn Ngọc Tới Bảo vệ 8 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh Tạp vụ