Tháng Một 3, 2018

THÔNG BÁO NĂM 2018

  SỐ HIỆU, KÝ HIỆU VĂN BẢN NỘI DUNG PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO DOWNLOAD NGÀY 1619/QĐ-CĐTNĐ QĐ v/v thành lập ĐD Cảng vụ ĐTNĐ Bắc Luân trực thuộc Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I. P.TCHC 25/12/2018 598/CVIII-CĐCS HD tổ chức hội nghị cán bộ, công chức , viên chức, người lao động năm 2018.  Cục ĐTNĐ VN Các Phòng, ĐD   18/12/2018 597/CVIII-TCHC Lịch trực đảm bảo an toàn giao thông ĐTNĐ trong dịp tết Dương lịch năm 2019.  Cục ĐTNĐ VN Các Phòng, ĐD Công đoàn cục ĐTN ĐVN 18/12/2018 593/CVIII-PC KH đảm bảo trật tự ATGT Tết […]
Tháng Tư 14, 2017

Ban CNTT & QLDL

ĐT: 083. 553. 3886 Email: bancntt.cv3@gmail.com
Tháng Chín 29, 2016

Phòng Thanh tra – An toàn

ĐT: 083. 553. 1126 Email: thanhtra.cv3@gmail.com
Tháng Chín 29, 2016

Phòng Pháp chế – Thanh tra

Trưởng phòng: Cao Quang Chưởng Phó Phòng: Lưu Anh Tài ĐT: 083. 554. 0181 Email: pcatcv3@gmail.com Địa chỉ: 292/37/6-8 đường Bình Lợi, Phường 13, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
Tháng Chín 29, 2016

Phòng Tài chính – Kế hoạch

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH  Địa chỉ  : 292/37/6-8 Đường Bình Lợi Phường 13 Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh Email    : khtc.cv3@gmail.com    Điện thoại : 0283. 553. 2101 Trưởng phòng kiêm Kế toán trưởng: Ông Cao Chí Luận
Tháng Chín 29, 2016

Phòng Quản lý Cảng bến

PHÒNG QUẢN LÝ CẢNG BẾN  Địa chỉ  : 292/37/6-8 Đường Bình Lợi Phường 13 Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh Email    : cangvu3@gmail.com    Điện thoại : 028.35531981  Trưởng phòng: Nguyễn Đình Luyện
Tháng Chín 20, 2016

Phòng Tổ chức – Hành chính

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH Địa chỉ  : 292/37/6-8 Đường Bình Lợi Phường 13 Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh Email    : phongtchc.cv3@gmail.com    Điện thoại : 028.3553.1982 Trưởng phòng: Ông Phạm Văn Lợi