Công văn đến tháng 01 năm 2017
Tháng Sáu 29, 2017
Công văn đến tháng 04 năm 2017
Tháng Sáu 29, 2017

Công văn đến tháng 02 và tháng 03 năm 2017

STT/
Download
Số hiệu văn bản
Nội dung
Ngày phê duyệt
175 412/CĐTNĐ-TCCB V/v thực hiện các văn bản về an toàn, vệ sinh lao động 31/3/2017
170 2073/BGTVT-TCCB V/v đăng ký thi hạng viên chức lên chuyên viên chính 31/3/2017
165 294/CĐTNĐ-KHĐT V/v triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 77a/TB-BGTVT ngày 06/3/2017 của Bộ GTVT 31/3/2017
163 379/CĐTNĐ-TC V/v hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2017 và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công 27/3/2017
159 372/CĐTNĐ-VP V/v Đăng ký chương trình công tác tuần 24/3/2017
158 366/CĐTNĐ-TCCB V/v Sao gửi quyết định phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Bộ GTVT đến năm 2020 24/3/2017
157 164/TM-UBND Thư mời Hội nghị 24/3/2017
153 164/QĐ-CĐTNĐ Quyết định V/v phê duyệt phương án thuê tài sản là cơ sở làm việc cùa đơn vị Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III 24/3/2017
151 1517/BC-SXD-VLXD Báo cáo kết quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn TP HCM năm 2016 20/3/2017
141 330/GM-CĐTNĐ Giấy mời theo giấy mời số 327/GM-CĐTNĐ ngày 14/3/2017 20/3/2017
139 06/VPDD-CV Đi thực tế tại đại diện Đồng Nai ghi nhận, chụp ảnh 14/3/2017
131 144/QĐ-CĐTNĐ Quyết định chấp thuận chủ trương sửa chữa nhà văn phòng đại diện Bình Dương; Nhà đại diện Tây Ninh; Nhà đại diện Tiền Giang; Nhà đại diện Bến Tre – thuộc Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III năm 2017 14/3/2017
130 132/QĐ-CĐTNĐ Quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Cục ĐTNĐ Việt Nam giai đoạn 2016-2020 14/3/2017
126 301/CĐTNĐ-TCCB V/v Thực hiện danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 09/03/2017
120 290/CĐTNĐ-TCCB V/v Đăng ký thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính năm 2016-2017 09/03/2017
109 195/GM-CĐTNĐ Giấy mời dự Hội nghị tổng kết công tác phối hợp liên ngành bảo đảm trật tự ATGT trên ĐTNĐ năm 2016 triển khai nhiệm vụ năm 2017 28/02/2017
102 236/CĐTNĐ-VP V/v Kiểm điểm tình hình thực hiện tháng 02 năm 2017 27/02/2017
89 88/QĐ-CĐTNĐ Quyết định V/v Thành lập tổ thẩm định quyết toán công trình vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2016 16/02/2017
87 169/CĐTNĐ-TC V/v Báo cáo tình hình quản lý sử dụng tài sản nhà nước năm 2016 13/02/2017
85 163/CĐTNĐ-KHCN-HTQT&MT V/v đăng ký tham dự các chương trình đào tạo tại Trung tâm đào tạo cảng Antwerp, Bỉ năm 2017 13/02/2017
84 162/CĐTNĐ-PCTTr V/v Triển khai thực hiện văn bản số 349/BGTVT-TTr ngày 11/01/2017 của Bộ GTVT 13/02/2017
83 161/CĐTNĐ – VP V/v Cục trưởng Cục ĐTNĐ Việt Nam ủy quyền xử lý công việc trong thời gian đi công tác từ 20-24/2/2017 13/02/2017
82 159/CĐTNĐ – VP V/v Cục trưởng Cục ĐTNĐ Việt Nam ủy quyền xử lý công việc trong thời gian đi công tác từ 13-17/2/2017 13/02/2017
77 2516/QĐ-TTg Quyết định V/v tặng cờ thi đua của Chính phủ 9/2/2017
69 35/BATGT Về thăm hỏi động viên các lực lượng tham gia công tác đảm bảo trật tự ATGT nhân dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017 08/02/2017

Trả lời