Công văn đến tháng 05 năm 2017
Tháng Bảy 2, 2017
Công văn đến tháng 02 năm 2017
Tháng Bảy 2, 2017

Công văn đến tháng 06 năm 2017

Số CV/
Download
Số hiệu văn bản
Nội dung
Ngày phê duyệt
413 4263/KH-C67-P13 Kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm quy định về xây dựng, bảo vệ và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa 27/6/2017
403 1171/CĐTNĐ-TCCB V/v Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ 26/6/2017
401 894/CCĐTNĐPN-QLHT Thông báo V/v Hạn chế giao thông thủy trên kênh Rạch Giá Long Xuyên 21/6/2017
395 1143/CĐTNĐ-TC V/v xây dựng dự toán thu, nộp phí ra, vào cảng bến thủy nội địa năm 2017 20/6/2017
389 860/CCĐTNĐPN-QLHT Thông báo v/v hạn chế giao thông thủy trên sông Cần Giuộc 19/6/2017
385 191/GM-CVHHVN Giấy mời dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến một số quy định mới ban hành trong lĩnh vực hàng hải năm 2017 16/6/2017
383 700/GM-BGTVT Giấy mời dự Hội nghị sơ kết triển khai thực hiện Luật sửa đổi 15/6/2017
382 859/CCĐTNĐPN-QLHT Thông báo V/v hạn chế giao thông thủy trên sông Sài Gòn 15/6/2017
381 1077/CĐTNĐ-QLKCHT V/v Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư quy định về việc xác định và xử lý điểm đen trên đường thủy nội địa 14/6/2017
372 1070/TB-SGTVT Thông báo kết luận của Giám đốc Sở – kiêm Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh tại cuộc họp ngày 19/5/2017 về việc đảm bảo an toàn cho các phương tiện lên xuống hàng hóa tại các bến thủy nội địa khu vực Đồng Tâm 12/6/2017
371 1045/CĐTNĐ-TCCB V/v Triển khai các văn bản mới ban hành 12/6/2017
370 1040/CĐTNĐ-VT-ATGT V/v Khảo sát lấy ý kiến doanh nghiệp kinh doanh vận tải thủy nội địa 12/6/2017
368 1033/CĐTNĐ-PCTTr V/v Lấy ý kiến về dự thảo nghị định quy định xử phạt VPHC 8/6/2017
366 800/TBL-CCĐTNĐPN Thông báo luồng (Tháng 06 năm 2017) 7/6/2017
365 792/CCĐTNĐPN-QLHT Thông báo V/v hạn chế giao thông thủy trên sông Sài Gòn 7/6/2017
362 1017/CĐTNĐ-KHĐT V/v Rà soát, hệ thống hóa các báo cáo, chế độ báo cáo trong lĩnh vực GTVT 7/6/2017
360 586/CĐTNĐ-PCTTr V/v lấy ý kiến về dự thảo quy chế công khai kết luận thanh tra 7/6/2017
358 987/SGTVT-KCHTGT V/v Sửa chữa lại bờ kè và dựng lại các trụ chóng va tại BTNĐ chi nhánh DNTN Nguyễn Ngói 02/6/2017
353 1001/CĐTNĐ-VT-ATGT Kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Tái cơ cấu lĩnh vực vận tải giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2025” trong lĩnh vực đường thủy nội địa 02/6/2017
352 995/CĐTNĐ-KHĐT V/v Góp ý dự thảo Hồ sơ Nghị định ban hành Quy chế hoạt động nạo vét luồng đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa 02/6/2017
351 1473/QĐ-BGTVT Quyết định V/v công bố sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT 02/6/2017
346 726/CCĐTNĐPN-QLHT Thông báo V/v Hạn chế giao thông thủy trên rạch Ông Chưởng 01/6/2017
344 986/CĐTNĐ-PCTTr V/v Báo cáo tổng kết Luật Xử lý vi phạm hành chính 01/6/2017
343 985/CĐTNĐ-PCTTr V/v rà soát Nghị định số 132/2015/NĐ-CP 01/6/2017
342 981/CĐTNĐ-VT-ATGT V/v Tăng cường các giải pháp nhằm bảo đảm TT ATGT trong hoạt động du lịch và khi tổ chức các hoạt động văn hóa – xã hội 01/6/2017
340 966/CĐTNĐ-KHCN-HTQT&MT V/v Danh sách các phương tiện được cấp phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam – Campuchia 01/6/2017

Trả lời