CÔNG VĂN ĐẾN THÁNG 9 NĂM 2017
Tháng Chín 4, 2017
Đại hội công đoàn cơ sở cảng vụ ĐTNĐ khu vực III
Tháng Mười 5, 2017

CÔNG VĂN ĐẾN THÁNG 10 NĂM 2017

SỐ VB NƠI ĐẾN SỐ HIỆU,
KÝ HIỆU VĂN BẢN
NỘI DUNG VĂN BẢN Ý KIẾN
GIẢI QUYẾT
CỦA LÃNH ĐẠO
LÃNH ĐẠO PHÊ DUYỆT NGÀY GHI CHÚ
Cục ĐTNĐ Việt Nam 2440/CĐTNĐ-VT-ATGT V/v xây dựng nội dung dự thảo Đề án các giải pháp bảo đảm TTATGT ĐTNĐ trong tình hình mới (lần 2) P.GĐ Minh
P.PC
31/10/2017
Chi Cục ĐTNĐ phía Nam 1569/CCĐTNĐPN-QLHT Thông báo v/v hạn chế giao thông thủy trên kênh Rạch Sỏi Hậu Giang P.PC 31/10/2017
Chi Cục ĐTNĐ phía Nam 1556/QĐ-CCĐTNĐPN Quyết dịnh v/v thành lập Đoàn kiểm tra chuyên ngành, giao thông ĐTNĐ thuộc phạm vi trách nhiệm của Đội Thanh tra – An toàn số 7 (Tổ thanh tra – An toàn Đồng Tháp) P.GĐ Minh
P.Thanh tra
ĐD Đồng Tháp
31/10/2017
Chi Cục ĐTNĐ phía Nam 1553/QĐ-CCĐTNĐPN Quyết dịnh v/v thành lập Đoàn kiểm tra chuyên ngành, giao thông ĐTNĐ thuộc phạm vi trách nhiệm của Đội Thanh tra – An toàn số 5 (Tổ thanh tra – An toàn Tiền Giang) P.GĐ Minh
P.Thanh tra
ĐD Tiền Giang
31/10/2017
Chi Cục ĐTNĐ phía Nam 1552/QĐ-CCĐTNĐPN Quyết dịnh v/v thành lập Đoàn kiểm tra chuyên ngành, giao thông ĐTNĐ thuộc phạm vi trách nhiệm của Đội Thanh tra – An toàn số 5 P.GĐ Minh
P.Thanh tra
ĐD
31/10/2017
Cục ĐTNĐ Việt Nam 2397/CĐTNĐ-PCTTr V/v lấy ý kiến dự thảo Đề cương Nghị định về quản lý hoạt động ĐTNĐ P.GĐ Phước
P.CB
P.PC
31/10/2017
Công ty CP Bourbon Bến Lức Đơn đề nghị công bố hoạt động cầu cảng số 5 và số 6 thuộc cảng TNĐ Bourbon Bến Lức P.GĐ Phước
P.CB
30/10/2017
Cục ĐTNĐ Việt Nam 2371/CĐTNĐ-TCCB Thực hiện kết luận số 30-TB/TW ngày 23/5/2017 của Ban chấp hành Trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ CCVC P.TCHC 30/10/2017
Cục ĐTNĐ Việt Nam 1289/QĐ/CĐTNĐ Quyết định v/v thành lập Tổ soạn thảo Nghị định quy định về quản lý hoạt động ĐTNĐ P.TCHC 30/10/2017
Bộ GTVT 11885/BGTVT-VP V/v thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2017 P.GĐ Minh
P.GĐ Phước
30/10/2017
Văn phòng chính phủ 10753/VPCP-CN V/v một số thông tin kinh tế – xã hội phản ánh trên báo chí ngày 03/10/2017 P.GĐ Minh
P.GĐ Phước
30/10/2017
Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai 451/GM-CVHHĐN Giấy mời tham dự cuộc hợp xem xét cho ý kiến mở rộng tuyến bến của Cảng Bình Dương 8m về phía hạ lưu P.GĐ Phước
P.CB
ĐD Thủ Đức
30/10/2017
Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Đồng Tháp 742/TTr-STNMT Tờ trình v.v thu hồi và giao đất cho Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực III để sử dụng vào mục đích đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp P.GĐ Minh
P.TCHC
30/10/2017
Cục ĐTNĐ Việt Nam 2372/CĐTNĐ-TCCB V/v thực hiện bổ sung quy định về công tác nhận xét, đánh giá cán bộ khi bổ nhiệm P.TCHC 30/10/2017
Cục ĐTNĐ Việt Nam 2377/CĐTNĐ-PCTTr V/v chấp thuận lại chủ trương xây dựng nâng cấp cảng TNĐ Tín Nghĩa P.GĐ Phước
P.CB
30/10/2017
Cục ĐTNĐ Việt Nam 2336/CĐTNĐ-KHĐT V/v ý kiến góp ý Quy hoạch các vị trí neo đậu phương tiện TNĐ chờ ra vào cảng, bến TNĐ và các cửa sông phục vụ vận tải thủy TNĐ đến năm 2025 và định hướng năm 2030 P.GĐ Phước
P.CB
30/10/2017
Cục ĐTNĐ Việt Nam 1305/QĐ-CĐTNĐ Quyết định v.v công bố lại hoạt động càng TNĐ Thạnh Phước của Công ty CP cảng Thạnh Phước P.GĐ Phước
P.CB
30/10/2017
Chi Cục ĐTNĐ phía Nam 1537/CCĐTNĐPN-QLHT Thông báo v/v hạn chế giao thông trên sông Vàm Cỏ Tây P.PC 30/10/2017
Cảng vụ hàng hải Tp.HCM 1010/TBHH-CVHHTPHCM Thông báo hàng hải về việc phân luồng giao thông hàng hải hoặc hạn chế lưu thông, tạm ngừng hoạt động của luồng hàng hải P.GĐ Minh
P.PC
P.Thanh tra
30/10/2017
Cục ĐTNĐ Việt Nam 2359/CĐTNĐ-PCTTr V/v phối hợp rà soát hoàn thiện Báo cáo kiểm kê, đánh giá nguồn lực của Bộ GTVT P.CB 25/10/2017
Cục ĐTNĐ Việt Nam 2358/CĐTNĐ-PCTTr V/v thống kê bến TNĐ không có giấy phép hoạt động P.CB 25/10/2017
Cục ĐTNĐ Việt Nam 2356/CĐTNĐ-PCTTr V/v triển khai thực hiện văn bản số 9411/BGTVT-VP của Bộ GTVT P.GĐ Minh
P.PC
25/10/2017
Cục ĐTNĐ Việt Nam 1291/QĐ-CĐTNĐ Quyết định v/v công bố hoạt động cầu cảng số 6 cảng thủy nội địa Cẩm Nguyên P.CB 25/10/2017
Cục ĐTNĐ Việt Nam 2345/CĐTNĐ-KHĐT V/v đăng ký chương trình xây dựng các đề án, chiến lược quy hoạch và đề án khác năm 2018 P.CB 24/10/2017
Cục ĐTNĐ Việt Nam 2343/CĐTNĐ-TC V/v thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước năm 2017 P.GĐ Minh
P.TC
P.TCHC
24/10/2017
Cục ĐTNĐ Việt Nam 2342/CĐTNĐ-KHĐT V/v xây dựng chương trình kiểm tra, rà soát việc triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết hệ thống cảng, bến TNĐ trên toàn quốc P.GĐ Phước
P.CB
Trưởng ĐD
24/10/2017
Cục ĐTNĐ Việt Nam 2294/CĐTNĐ-VP V/v kiểm điểm tình hình thực hiện tháng 10 năm 2017 P.PC 24/10/2017
Chi Cục ĐTNĐ phía Nam 1520/CCĐTNĐPN-QLHT Thông báo v/v hạn chế giao thông thủy trên rạch Đại Ngãi P.PC 24/10/2017
Chi Cục ĐTNĐ phía Nam 2330/CĐTNĐ-PTTV Thông báo v/v bằng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn đặc biệt phương tiện TNĐ không còn giá trị sử dụng P.Thanh tra
Các Đại diện
23/10/2017
Chi Cục ĐTNĐ phía Nam 1512/CCĐTNĐPN-QLHT Thông báo v/v hạn chế giao thông thủy trên sông Sài Gòn P.PC 23/10/2017
Sở GTVT Tp.HCM 16915/SGTVT-GTT V/v cấp giấy phép hoạt động bến TNĐ tập kết vật liệu xây dựng của Công ty TNHH TMDV xây dựng Tâm Quý P.CB
ĐD Phú Long
20/10/2017
Công an tỉnh Đồng Nai 506/PA-CAT-PV-PC68 Phương án phòng ngừa tai nạn giao thông đối với công trình vượt sông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai P.GĐ Minh
P.Thanh tra
ĐD Đồng Nai
20/10/2017
Chi Cục ĐTNĐ phía Nam 1475/CCĐTNĐPN-PC Thông báo v/v hạn chế giao thông thủy trên sông Cái lớn P.PC 20/10/2017
 
Cục ĐTNĐ Việt Nam 2309/CĐTND-KHĐT V/v tăng cường công tác giải ngân nguồn vốn SNKT ĐTNĐ và các nguồn vốn khác năm 2017 P.GĐ Minh
P.TC
P.TCHC
20/10/2017
 
Cục ĐTNĐ Việt Nam 2295/CĐTNĐ-QLKCHT V/v ý kiến góp ý về Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 37/2010/TT-BGTVT ngày 01 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về việc phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão, ứng phó sự cố thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn trong lĩnh vực ĐTNĐ P.GĐ Minh
P.Thanh tra
20/10/2017
Cục ĐTNĐ Việt Nam 2232/CĐTNĐ-TCCB V/v thực hiện Quyết định số 2323/QĐ-BGTVT ngày 04/8/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT P.TCHC 20/10/2017
Ban an toàn giao thông TP.HCM 397/BATGT Về cử cán bộ tham dự Hội nghị tập huấn Luật và hệ thống báo hiệu ĐTNĐ P.GĐ Minh
P.Thanh tra
(cử người ở Các ĐD)
20/10/2017
Sở GTVT Đồng Tháp 1881/SGTVT-KCHTGT V/v điều chỉnh hồ sơ chấp thuận chủ trương xây dựng bến TNĐ Công ty TNHH MTV Nguyễn Minh P.GĐ Phước
P.CB
17/10/2017
Sở GTVT Đồng Tháp 1880/SGTVT-KCHTGT V/v gia cố bờ kè bến TNĐ của công ty CP XNK Thủy sản Cửu Long P.CB
ĐD Đồng Tháp
17/10/2017
Cục ĐTNĐ Việt Nam 1264/QĐ-CĐTNĐ Quyết định v/v miễn nhiệm chức vụ Trưởng Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ tại Đồng Tháp thuộc Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực III đối với Ông Nguyễn Minh Đức P.TCHC 16/10/2017
Cục ĐTNĐ Việt Nam 1263/QĐ-CĐTNĐ Quyết định v/v miễn nhiệm chức vụ Trưởng Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ tại Mộc Hóa thuộc Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực III đối với Ông Lưu Văn Tấn P.TCHC 16/10/2017
Chi Cục ĐTNĐ phía Nam 1464/CCĐTNĐPN-QLHT Thông báo v/v hạn chế giao thông thủy trên sông Sài Gòn P.PC 16/10/2017
Cục ĐTNĐ Việt Nam 2258/CĐTNĐ-PCTTR V/v ý kiến đối với việc sửa chữa cầu tàu số 3 thuộc Cảng TNĐ Long Bình P.GĐ Phước
P.CB
16/10/2017
Cục ĐTNĐ Việt Nam 1237/QĐ-CĐTNĐ Quyết định v/v thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 P.TCHC
Các Phòng
Các ĐD
16/10/2017
Cục Cảnh sát Giao thông 6146/BC-C67-P13 Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 4263/KH-C67-P13 ngày 20/6/2017 về tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm quy định về xây dựng, bảo vệ và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông ĐTNĐ P.GĐ
Các phòng
16/10/2017
Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận 799/CVHHBT-PC V/v phương tiện tự ý rời cảng (VR-SB Viet Ren TC-02) P.Thanh tra 16/10/2017
Cục ĐTNĐ Việt Nam 2248/CĐTNĐ-VT-ATGT V/v đề nghị hỗ trợ cung cấp số liệu phục vụ và rà soát chi phí vận tải đường bộ và công tác đảm bảo ATGT trên tuyến đường bộ Bắc – Nam P.PC 13/10/2017
Cục ĐTNĐ Việt Nam 1260/QĐ-CĐTNĐ Quyết định công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa xi măng Fico Tây Ninh P.GĐ Phước
P.CB
13/10/2017
Cục ĐTNĐ Việt Nam 2228/CĐTNĐ-VP V/v Cục trưởng Cục ĐTNĐ VN ủy quyền xử lý công việc trong thời gian đi công tác từ ngày 11-13/10/2017 P.TCHC 13/10/2017
Sở GTVT Tp.HCM 1132/GM-SGTVT Giấy mời v/v đi kiểm tra hiện trường để xem xét giải quyết đơn đề nghị cấp phép hoạt động bến TNĐ của Công ty TNHH TM DV XD Tâm Quý (ông Thái Đức Quý) ĐD Phú Long 13/10/2017
Cảng vụ Hàng hải Nha Trang 817/CVHHNT-PC V/v phương tiện TNĐ tự ý rời khu vực cảng biển khi chưa hoàn thành thủ tục theo quy định pháp luật P.Thanh tra 09/10/2017
Cảng vụ Hàng hải Nha Trang 812/TBHH-CVHHNT Thông báo về khu vực cấm hoạt động hàng hải P.PC 09/10/2017
Chi Cục ĐTNĐ phía Nam 1445/CCĐTNĐPN-QLHT Thông báo v/v hạn chế giao thông thủy trên sông Vàm Cỏ Tây P.PC
ĐD Long An
ĐD Hồng Ngự
ĐD Mộc Hóa
09/10/2017
Chi Cục ĐTNĐ phía Nam 1438/CCĐTNĐPN-QLHT Thông báo v/v hạn chế giao thông thủy trên kênh Mỏ Cày P.PC 09/10/2017
Chi Cục ĐTNĐ phía Nam 1420/TBL-CCĐTNĐPN Thông báo luồng tháng 10/2017 P.CB
P.PC
09/10/2017
Bộ GTVT 2784/QĐ-BGTVT Quyết định v/v công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quán lý của Bộ GTVT P.GĐ
Các phòng
Các ĐD
06/10/2017
Đoàn KTLN về TTATGTĐT 14/ATGT-KTLN Báo cáo sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông ĐT 9 tháng đầu năm 2017 P.GĐ Minh
P.PC
P.CB
06/10/2017
Cục ĐTNĐ Việt Nam 2125/GM-CĐTNĐ Giấy mời v/v dự “Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực quản lý an toàn giao thông ĐTNĐ” P.Thanh tra
P.PC
06/10/2017
Cục ĐTNĐ Việt Nam 2154/CĐTNĐ-VT-ATGT V/v xây dựng nội dung dự thảo Đề án các giải pháp bảo đảm TTATGT ĐTNĐ trong tình hình mới P.GĐ Phước
P.PC
06/10/2017
Cục ĐTNĐ Việt Nam 2141/CĐTNĐ-PCTTr V/v lấy ý kiến dự thảo Đề cương Nghị định về quản lý hoạt động ĐTNĐ P.GĐ Minh
P.CB
06/10/2017
Chi Cục ĐTNĐ phía Nam 1431/CCĐTNĐPN-QLHT Thông báo điều tiết đảm bảo an toàn giao thông ĐTNĐ khu vực cầu Rạch Sỏi 2 bắc qua kênh Rạch sỏi Hậu Giang P.PC 04/10/2017
Sở GTVT Đồng Nai 6078/SGTVT-QLGT V/v phối hợp công tác kiểm tra, giám sát hoạt động bến TNĐ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (nhắc lần 1) P.GĐ Phước
P.CB
ĐD Đồng Nai
04/10/2017
Chi Cục ĐTNĐ phía Nam 1408/QĐ-CCĐTNĐPN Quyết định v/v thành lập Đoàn kiểm tra chuyên ngành, giao thông thủy nội địa thuộc phạm vi trách nhiệm của Đội thanh tra – An toàn số 7 (Tổ thanh tra – An toàn Đồng Tháp) P.Thanh tra 04/10/2017
Chi Cục ĐTNĐ phía Nam 1405/QĐ-CCĐTNĐPN Quyết định v/v thành lập Đoàn kiểm tra chuyên ngành, giao thông thủy nội địa thuộc phạm vi trách nhiệm của Đội thanh tra – An toàn số 5 (Tổ thanh tra – An toàn Tiền Giang) P.Thanh tra 04/10/2017
Chi Cục ĐTNĐ phía Nam 1404/QĐ-CCĐTNĐPN Quyết định v/v thành lập Đoàn kiểm tra chuyên ngành, giao thông thủy nội địa thuộc phạm vi trách nhiệm của Đội thanh tra – An toàn số 5 P.Thanh tra 04/10/2017
Chi Cục ĐTNĐ phía Nam 1401/CCĐTNĐPN-QLHT Thông báo v.v kết thúc hạn chế giao thông thủy trân rạch Kỳ Hôn P.PC
ĐD Long An
04/10/2017
Cục ĐTNĐ Việt Nam 2151/CĐTNĐ-PCTTr V/v triển khai thực hiện văn bản số 10696/BGTVT-VT của Bộ GTVT P.GĐ Minh
P.PC
04/10/2017
Sở GTVT Tp.HCM 15803/SGTVT-GTT V/v sà lan nạo vét cát trái phép trên sông Đồng Nai, thuộc địa bàn phường Long Bình, Q9 P.GĐ Phước
P.CB
ĐD Thủ Đức
04/10/2017
Cơ quan cảnh sát đường thủy – CAQ9 665/CV-CSĐT(KT) V/v đề nghị cung cấp hồ sơ xin phép hoạt động BTNĐ Xuân Hương P.GĐ Phước
P.CB
04/10/2017

 

Comments are closed.