Thông báo lương năm 2017
Tháng Chín 4, 2017
CÔNG VĂN ĐẾN THÁNG 10 NĂM 2017
Tháng Mười 4, 2017

CÔNG VĂN ĐẾN THÁNG 9 NĂM 2017

SỐ VB NƠI ĐẾN SỐ HIỆU,
KÝ HIỆU VĂN BẢN
NỘI DUNG VĂN BẢN Ý KIẾN
GIẢI QUYẾT
CỦA LÃNH ĐẠO
LÃNH ĐẠO PHÊ DUYỆT NGÀY GHI CHÚ
CĐTNĐ 650 – 2126, 2156GM-CDTND Thư mời tham gia cuộc hợp đánh giá kq 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV 2017 P.TCHC 29/09/2017
CĐTNĐ 2114CDTND-KHCN-HTQT&MT V/v góp ý kiến dự thảo Quy chuẩn kỷ thuật quốc gia cục đăng kiểm VN PGĐ.Phước

P.CB

P.PC

29/09/2017
CĐTNĐ 2113CDTND-KHCN-HTQT&MT V/v tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2017 PGĐ. Minh

P.TT

Trưởng Các ĐD

29/09/2017
CĐTNĐ 2112 CDTND-PCTTr V/v báo có thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý VBHC 2017 P.PC 29/09/2017
CĐTNĐPN 1396/CĐTNĐPN-QLHT V/v Hạn chế giao thông thủy trên rạch Kỳ Hôn P.PC 28/092017
Sở GTVT Đồng Tháp 678/SGTVT-KCHTGT V/v chấp thuận chủ trương xây dựng bến TNĐ Công ty TNHH Huyền Nhựt Linh P.QLCB
ĐD Đồng Tháp
 26/9/2017
Kho bạc Nhà nước TpHCM 723/KBTPHCM-KSC1 V/v xử lý đóng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách P.TC 26/9/2017
Sở GTVT Tp.HCM 15362/SGTVT-GTT V/v giải quyết cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa trên địa bàn thành phố P.GĐ Phước
P.QLCB
26/9/2017
Cục ĐTNĐ Việt Nam 2072/GM-CĐTNĐ Giấy mời v/v giải quyết vướng mắc trong việc bàn giao nhà đất trạm Phú Cường, Duyên Hải P.TCHC 26/9/2017
Cục ĐTNĐ Việt Nam 2069/CĐTNĐ-VT-ATGT V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông các tháng cuối năm 2017 P.GĐ Minh
P.PC
Các ĐD
26/9/2017
Cục ĐTNĐ Việt Nam 2068/CĐTNĐ-QLKCHT V/v nhận hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Cục ĐTNĐ VN năm 2017 P.TCHC
P.Thanh tra
26/9/2017
Bộ GTVT 10257/BGTVT-TCCB V/v triển khai Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội P.TCHC
P.TC
26/9/2017
Sở GTVT Đồng Nai 5857/TB-SGTVT Thông báo kết luận cuộc họp v/v tham gia ý kiến đối với Báo cáo cuối kỳ và thiết kế cơ sở dự án Phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam sử dụng Quỹ PPTAF P.GĐ Phước
P.QLCB
 26/9/2017
Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn 2371/SNN-CCTL V/v góp ý Quyết định thành lập đoàn kiểm tra và kế hoạch kiểm tra các bến TNĐ hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi bờ hữu ven sông Sài gòn trên địa bàn huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi P.GĐ Phước
P.QLCB
26/9/2017
Cục ĐTNĐ Việt Nam 2061/CĐTNĐ-TC V/v công khai dự toán ngân sách theo quy định Luật NSNN 2015 P.TC 25/9/2017
Cục ĐTNĐ Việt Nam 2057/TTr-CĐTNĐ Tờ trình phê duyệt Đề cương Đề án “Các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ĐTNĐ trong tình hình mới” P.GĐ
P.PC
P.QLCB
P.Thanh tra
25/9/2017
Cục ĐTNĐ Việt Nam 2052/CĐTNĐ-PCTTr V/v triển khai thực hiện Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ P.GĐ Minh
P.Thanh tra
Các ĐD
25/9/2017
Chi Cục ĐTNĐ phía Nam 1375/CCĐTNĐPN-PC V/v kiểm tra, xử lý hoạt động trung chuyển khách đối với tàu Campuchia chở khách vào, rời cảng thủy nội địa P.Thanh tra 25/9/2017
Cục ĐTNĐ Việt Nam 1146/QĐ-CĐTNĐ V/v cấp hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác phòng chông thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Cục ĐTNĐ Việt nam năm 2017 P.TCHC
P.Thanh tra
21/9/2017
Cảng vụ Hàng hải Tp.HCM 897/CVHHTPHCM-PC V/v đóng góp ý kiến Nội quy cảng biển Tp.HCM P.GĐ Phước 21/9/2017
629 Cục ĐTNĐ Việt Nam 1981/TB-CĐTNĐ Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 P.TC 21/9/2017
Sở GTVT Đồng Tháp 1699/SGTVT-KCHTGT V/v không chấp thuận chủ trương xây dựng bến TNĐ DNTN Thanh Thúy P.GĐ Phước
P.CB
20/9/2017
Chi Cục ĐTNĐ phía Nam 1338/CCĐTNĐPN-PC V/v báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch số 1538/KH-CĐTNĐ của Cục ĐTNĐ Việt Nam P.PC
P.Thanh tra
20/9/2017
Chi Cục ĐTNĐ phía Nam 1333/CCĐTNĐPN-PC Thông báo v/v hạn chế giao thông thủy trên kênh Thốt Nốt P.PC  19/9/2017
Chi Cục ĐTNĐ phía Nam 1353/CCĐTNĐPN-QLHT Thông báo v/v hạn chế giao thông thủy trên rạch Cần Thơ P.PC  19/9/2017
Kho bạc Nhà nước TpHCM 700/KBTPHCM-VP V/v triển khai Đề án ‘Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN qua KBNN” tại KBNN thành phố từ ngày 01/10/2017 P.TC 19/9/2017
Kho bạc Nhà nước TpHCM 694/KBTPHCM-KSC1 V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2017 P.GĐ Minh
P.TC
19/9/2017
Chi cục thi hành án dân sự Quận 7 2020/CCTHADS V/v phối hợp công tác trong việc tạm giữ phương tiện để đảm bảo thi hành án P.GĐ Minh
P.PC
Các ĐD
 19/9/2017
Công ty CP Quản lý bảo trì ĐTNĐ số 10 211/CT10-KT-KT V/v bàn giao nhà đất tại trạm QLĐTNĐ Phú Cường, Duyên Hải P.GĐ Minh
P.TCHC
19/9/2017
Sở GTVT Đồng Tháp 648/SGTVT-KCHTGT V/v chấp thuận chủ trương xây dựng bến TNĐ Doanh nghiệp tư nhân Xăng dầu Anh Trúc P.GĐ Phước
P.CB
ĐD Đồng Tháp
18/09/2017
Cục ĐTNĐ Việt Nam 1909/CĐTNĐ-TCCB V/v thực hiện các thông tư liên quan đến an toàn vệ sinh lao động P.TCHC
Các ĐD
15/9/2017
Cục ĐTNĐ Việt Nam 1904/CĐTNĐ-KHĐT V/v triển khai thực hiện Thông báo số 325/TB-VPCP ngày 25/7/2017 của Văn phòng Chính phủ P.PC 15/9/2017
Cục ĐTNĐ Việt Nam 1125/QĐ-CĐTNĐ Quyết định v/v thành lập Tổ biên soạn, xây dựng Đề án “Các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ĐTNĐ trong tình hình mới” P.TCHC
Các ĐD
15/9/2017
Công ty CP Quản lý bảo trì ĐTNĐ số 10 650/CT10-HC-QT V/v xác định sở hữu tài sản tại trạm QLĐTNĐ Phú Cường P.GĐ Minh
P.TCHC
ĐD Phú Long
14/9/2017
Cục ĐTNĐ Việt Nam 1889/CĐTNĐ-VP V/v kiểm điểm tình hình thực hiện tháng 9, quý III, 9 tháng và kế hoạch Quý IV năm 2017 P.GĐ Phước
P.PC
14/9/2017
614 Bộ GTVT 2605/QĐ-BGTVT Quyết định v/v điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 P.TC 13/9/2017
Phòng Cảnh sát đường thủy Long An 360/BC-CAT-PC68 Báo cáo kết quả, xử lý các vi phạm quy định về xây dựng, bảo vệ và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa P.GĐ
P.CB
13/9/2017
Liên ngành Cục CSGT-ĐTNĐ-ĐKVN 1834/LN-ĐTNĐ Báo cáo kết quả liên ngành công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông ĐTNĐ tại Trà Vinh năm 2017 P.GĐ
P.Thanh tra
 12/9/017
Cục ĐTNĐ Việt Nam 1833/CĐTNĐ-PCTTr V/v cung cấp tin, bài, ảnh, tác phẩm cho website Thanh tra Bộ GTVT P.GĐ Phước
P.TCHC
11/09/2017
Cục ĐTNĐ Việt Nam 1830/CĐTNĐ-QLKCHT V/v chấn chỉnh công tác PCTT&TKCN trên đường thủy nội địa P.GĐ Minh
P.Thanh tra
11/09/2017
Chi Cục ĐTNĐ phía Nam 1317/CCĐTPN-TCKT V/v phúc đáp văn bản số 292/CVIII-TCHC ngày 10/8/2017 của Cảng vụ ĐTNĐ KVIII P.GĐ Minh 11/09/2017
Sở GTVT Tp.HCM 14431/SGTVT-GTT V/v giải quyết cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa trên địa bàn thành phố P.GĐ Phước
P.CB
11/09/2017
Sở GTVT Đồng Nai 5431/GM-SGTVT Giấy mời v/v tham gia ý kiến đối với Báo cáo cuối kỳ và thiết kế cơ sở dự án Phát triền các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam sử dụng Quỹ PPTAF P.GĐ Phước 11/09/2017
Sở GTVT Đồng Tháp 1606/SGTVT-KCHTGT V/v tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9, khai giảng năm học 2017-2018 và trong mùa mưa lũ năm 2017 P.Thanh tra 11/09/2017
605 Bộ GTVT 9411/BGTVT-VP V/v thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2017 P.GĐ 07/09/2017
604 Chi Cục ĐTNĐ phía Nam 1303/CCĐTNĐPN-QLHT Thông báo v/v hạn chế giao thông thủy trên kênh Đội P.PC 07/09/2017
603 Chi Cục ĐTNĐ phía Nam 1301/TBL-CCĐTNĐPN Thông báo luồng (Tháng 9/2017) P.PC
các ĐD
07/09/2017
602 Chi Cục ĐTNĐ phía Nam 1300/CCĐTNĐPN-QLHT Thông báo điều tiết đảm bảo an toàn giao thông ĐTNĐ khu vực cầu Phú Long cũ trên sông Sài gòn năm 2017 P.PC 07/09/2017
601 Chi Cục ĐTNĐ phía Nam 1299/CCĐTNĐPN-QLHT Thông báo điều tiết đảm bảo an toàn giao thông ĐTNĐ khu vực cầu Hóa An trên sông Đồng Nai năm 2017 P.PC 07/09/2017
600 Cục ĐTNĐ Việt Nam 1805/CĐTNĐ-PCTTr V/v chấp thuận chủ trương xây dựng bổ sung 02 cầu tàu thuộc Cảng TNĐ Hoàng Tuấn của Công ty TNHH Việt ASD P.GĐ Phước
P.CB
07/09/2017
599 Cục ĐTNĐ Việt Nam 1804/CĐTNĐ-PCTTr V/v tham gia phối hợp cắt giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với các lô hàng nhập khẩu P.CB 07/09/2017
598 Cục ĐTNĐ Việt Nam 1801/CĐTNĐ-VT-ATGT V/v cử đầu mối cung cấp thông tin liên quan đến giao thông ĐTNĐ tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long cho Kênh VOV giao thông Quốc gia P.GĐ Phước
P.CB
07/09/2017
597 Phòng Cảnh sát đường thủy 192/BC-PC68 Báo cáo tổng kết Kế hoạch số 4263/KH-C67-P13 ngày 20/6/2017 của Cục Cảng sát giao thông về tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm quy định về xây dựng, bảo vệ và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông ĐTNĐ P.GĐ Minh
P.Thanh tra
07/09/2017
596 Chi Cục ĐTNĐ phía Nam 1283/CCĐT-TCHCĐT Thông báo v/v bằng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn Thuyền, Máy trưởng phương tiện TNĐ không còn giá trị sử dụng P.Thanh tra
Các ĐD
05/09/2017
595 Cục ĐTNĐ Việt Nam 1794/CĐTNĐ-PCTTr V/v lấy ý kiến phục vụ xây dựng Nghị định về quản lý ĐTNĐ P.GĐ
P.PC, P.CB
05/09/2017
594 Cục ĐTNĐ Việt Nam 1791/CĐTNĐ-PCTTr V/v chấp nhận giấy phép rời cảng điện tử do Cảng vụ Hàng hải cấp P.GĐ
P.PC, P.CB
P.thanh tra
Các ĐD
05/09/2017
593 Chi Cục ĐTNĐ phía Nam 1281/CCĐTNĐPN-QLHT Thông báo về việc hạn chế giao thông thủy tại khu vực âu tàu Rạch Chanh P.PC 05/09/2017
592 Chi Cục ĐTNĐ phía Nam 1234/CCĐTNĐPN-QLHT Thông báo về việc hạn chế giao thông thủy trên kênh Hồng Ngự Vĩnh Hưng P.PC 05/09/2017
591 Chi Cục ĐTNĐ phía Nam 1230/CCĐTNĐPN-QLHT Thông báo về việc hạn chế giao thông thủy trên kênh Quản Lộ Phụng Hiệp P.PC 05/09/2017
590 Cục ĐTNĐ Việt Nam 1768/CĐTNĐ-VT-ATGT V/v tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh và phòng, chống khủng bố P.GĐ Minh
P.Thanh tra
P.TCHC
05/09/2017
589 Cục ĐTNĐ Việt Nam 1766/KH-CĐTNĐ Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ P.GĐ
P.PC
05/09/2017
588 Chi Cục ĐTNĐ phía Nam 1274/CCĐTNĐPN-QLHT Thông báo về việc luồng giao thông thủy trên sông Tiền nhánh cù lao Tây cù lao Ma P.PC 05/09/2017

Trả lời