Công văn đi tháng 04 năm 2017
Tháng Bảy 2, 2017
Công văn đi tháng 06 năm 2017
Tháng Bảy 2, 2017

Công văn đi tháng 05 năm 2017

KÝ HIỆU
VĂN BẢN/ DOWNLOAD
NGÀY, THÁNG
VĂN BẢN
NGƯỜI KÝ VĂN BẢN TRÍCH YẾU NỘI DUNG VĂN BẢN NƠI NHẬN CÔNG VĂN ĐI
8/5/2017 Kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 – Cục ĐTNĐ Việt Nam
– Các ĐD
8/5/2017 V/v Thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với cảng, bến thủy nội địa trên tuyến sông Đồng Nai – đoạn từ rạch Ông Nhiêu đến cầu Đồng Nai – Sở GTVT TP HCM
8/5/2017 V/v Nạo vét, duy tu vùng nước Cảng thủy nội địa xi măng Fico Tây Ninh – CTCP Xi măng Fico Tây Ninh
8/5/2017 V/v Xây dựng nâng cấp cảng thủy nội địa Tín Nghĩa trên sông Đồng Nai – Công ty TNHH BĐS Trần Thái
8/5/2017 Báo cáo thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-CĐTNĐ về việc điều chuyển Nhà, đất Trạm quản lý đường thủy nội địa – Cục ĐTNĐ Việt Nam
– Chi cục ĐTNĐ phía Nam
8/5/2017 V/v Trích tiền từ tài khoản tạm giữ qua tài khoản tiền gửi (520.417.605 đồng) – KBNN Q.Bình Thạnh
– Trưởng các phòng có liên quan
8/5/2017 V/v Cấp lại thẻ BHYT do bị thất lạc (ông Nguyễn Văn Hưng) – BHXH TP HCM
10/5/2017 V/v Thực hiện pháp luật về BVMT của cảng, bến thủy nội địa và phương tiện trong hoạt động giao thông thủy nội địa
10/5/2017 Quyết định V/v nâng bậc lương đối với viên chức và người lao động (ông Lưu Thế Chuyền – Trưởng ĐD Thủ Đức) – Trưởng các phòng có liên quan
– Ông Lưu Thế Chuyền
10/5/2017 Quyết định V/v nâng bậc lương đối với viên chức và người lao động (ông Nguyễn Hồng Thái – Trưởng ĐD XMHT) – Trưởng các phòng có liên quan
– Ông Nguyễn Hồng Thái
10/5/2017 Quyết định V/v nâng bậc lương đối với viên chức và người lao động (bà Đặng Thị Cẩm Hà – Phó phòng Thanh tra) – Trưởng các phòng có liên quan
– Bà Đặng Thị Cẩm Hà
10/5/2017 Quyết định V/v nâng bậc lương đối với viên chức và người lao động (ông Nguyễn Tiến Đạt – Chuyên viên Phòng CB) – Trưởng các phòng có liên quan
– Ông  Nguyễn Tiến Đạt
10/5/2017 Quyết định V/v nâng bậc lương đối với viên chức và người lao động (ông Phạm Quốc Thành – CVV Tiền Giang) – Trưởng các phòng có liên quan
– Ông Phạm Quốc Thành
10/5/2017 Quyết định V/v nâng bậc lương đối với viên chức và người lao động (ông Bùi Hồng Thanh – CVV Phú Long) – Trưởng các phòng có liên quan
– Ông Bùi Hồng Thanh
10/5/2017 Quyết định V/v nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức – ông Đoàn Phi Long – Trưởng các phòng có liên quan
– Ông  Đoàn Phi Long
11/5/2017 Thanh toán tiền thuê nhà 6 tháng đầu năm 2017 – KBNN Quận Bình Thạnh
12/5/2017 V/v Trích tiền từ tài khoản tạm giữ qua tài khoản tiền gửi (465.206.412 đồng) – KBNN Q.Bình Thạnh
– Trưởng các phòng có liên quan
12/5/2017 V/v Trích tiền từ tài khoản tạm giữ qua tài khoản tiền gửi (20.313.000 đồng) – KBNN Q.Bình Thạnh
– Trưởng các phòng có liên quan
12/5/2017 V/v Trích tiền từ tài khoản tạm giữ qua tài khoản tiền gửi (68.621.000 đồng) – KBNN Q.Bình Thạnh
– Trưởng các phòng có liên quan
12/5/2017 Tờ trình phê duyệt chủ trương sửa chữa công trình: Sửa chưã, cải tạo Văn phòng Đại diện Cảng vụ Phú Long; Đại diện Cảng vụ Mộc Hóa; Đại diện Cảng vụ Đồng Tháp; Đại diện Cảng vụ Hồng Ngự – Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III – Cục ĐTNĐ Việt Nam
 12/5/2017  GĐ  Quyết định V/v phê duyệt quyết toán mua máy fax  – Các phòng
– Các ĐD
 12/5/2017  GĐ  Quyết định V/v phê duyệt quyết toán sửa chữa cano  – Các phòng
– Các ĐD
 12/5/2017  GĐ  Quyết định V/v phê duyệt quyết toán thuê nhà làm văn phòng  – Các phòng
– Các ĐD
 12/5/2017  GĐ  Quyết định V/v phê duyệt quyết toán sửa chữa ô tô  – Các phòng
– Các ĐD
 12/5/2017  GĐ  V/v Báo cáo tình hình thực hiện công tác tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 4/2017  – Cục ĐTNĐ Việt Nam
– Phòng PC-Thanh tra
 12/5/2017  GĐ  V/v Trả lời CV số 1175/THADS ngày 28/4/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự quận 2, TPHCM  – Chi cục thi hành án dân sự quận 2
 22/5/2017  GĐ  V/v Sửa Khoản 3 điều 2 Quyết định 4687/QĐ-BGTVT ngày 11/12/2014  – Cục trưởng Cục ĐTNĐ Việt Nam
 22/5/2017  GĐ  Báo cáo V/v giúp ổn định cho hoạt động của Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III  – Cục trưởng Cục ĐTNĐ Việt Nam
 22/5/2017  GĐ  Quyết địnhV/v ban hành nội quy “Phòng chống cháy nổ” Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III  – Các PGĐ
– Các tổ chức đoàn thể
 22/5/2017  GĐ  V/v Kiểm tra cảng, bến xếp dỡ hàng vật tư nông nghiệp  – Các ĐD
 29/5/2017  GĐ  V/v phối hợp trong công tác quản lý cảng bến thủy nội địa trên các tuyến sông, kênh thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương  – Sở GTVT tỉnh Bình Dương
 29/5/2017  GĐ  V/v Sửa chữa cầu tàu 600T thuộc cảng Long Bình của Tổng CTCP Đường sông miền Nam  – Chi nhánh CTCP Cảng Sài Gòn
 29/5/2017  GĐ  V/v Thực hiện công tác an ninh tại cảng thủy nội địa có tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài  – DN nước ngoài
 29/5/2017  GĐ  V/v Trích tiền từ tài khoản tạm giữ qua tài khoản tiền gửi (498.701.713 đồng)  – KBNN Q.Bình Thạnh
– Trưởng các phòng có liên quan
 29/5/2017  Quyết định V/v điều động nhân sự ông Mai Văn Tám (CVV Tiền Giang nhận nhiệm vụ CVV Bến Tre)  – Trưởng các phòng
– Trưởng ĐD Tiền Giang
– Trưởng ĐD Bến Tre
– Ông Mai Văn Tám
 29/5/2017  GĐ  Quyết định V/v điều động nhân sự ông Trần Sỹ Khánh (CVV Đồng Nai nhận nhiệm vụ CVV Nhơn Trạch)  – Trưởng các phòng
– Trưởng ĐD Đồng Nai
– Trưởng ĐD Nhơn Trạch
– Ông Trần Sỹ Khánh
 29/5/2017  GĐ  Quyết định V/v điều động nhân sự ông Phạm Trung Nghĩa (CVV Nhơn Trạch nhận nhiệm vụ CVV Đồng Tháp)  – Trưởng các phòng
– Trưởng ĐD Nhơn Trạch
– Trưởng ĐD Đồng Tháp
– Ông Phạm Trung Nghĩa
 29/5/2017  GĐ  Quyết định V/v điều động nhân sự ông Nguyễn Hữu Quan (CVV Bến Tre nhận nhiệm vụ CVV Hồng Ngự)  – Trưởng các phòng
– Trưởng ĐD Bến Tre
– Trưởng ĐD Hồng Ngự
– Ông Nguyễn Hữu Quan
 29/5/2017  GĐ  Quyết định V/v điều động nhân sự ông Trần Ngọc Kha (CVV Long An nhận nhiệm vụ CVV Đồng Tháp)  – Trưởng các phòng
– Trưởng ĐD Long An
– Trưởng ĐD Đồng Tháp
– Ông Trần Ngọc Kha
 29/5/2017  GĐ  Quyết định V/v điều động nhân sự ông Trịnh Cao Sơn (CVV XMHT nhận nhiệm vụ CVV Bình Dương)  – Trưởng các phòng
– Trưởng ĐD XMHT
– Trưởng ĐD Bình Dương
– Ông Trịnh Cao Sơn
 29/5/2017  GĐ  Quyết định V/v điều động nhân sự ông Phạm Ngọc Tuân (CVV Đồng Tháp nhận nhiệm vụ CVV Phú Long)  – Trưởng các phòng
– Trưởng ĐD Đồng Tháp
– Trưởng ĐD Phú Long
– Ông Phạm Ngọc Tuân
 29/5/2017  GĐ  Quyết định V/v điều động nhân sự ông Nguyễn Công Quẩn (CVV Đồng Tháp nhận nhiệm vụ CVV Tiền Giang)  – Trưởng các phòng
– Trưởng ĐD Đồng Tháp
– Trưởng ĐD Tiền Giang
– Ông Nguyễn Công Quẩn
 29/5/2017  GĐ  Quyết định V/v điều động nhân sự ông Lưu Phi Hải (CVV Bình Dương nhận nhiệm vụ CVV Tiền Giang)  – Trưởng các phòng
– Trưởng ĐD Bình Dương
– Trưởng ĐD Tiền Giang
– Ông Lưu Phi Hải
 29/5/2017  GĐ  Quyết định V/v điều động nhân sự ông Nguyễn Doãn Chiến (CVV Bình Dương nhận nhiệm vụ CVV Long An)  – Trưởng các phòng
– Trưởng ĐD Bình Dương
– Trưởng ĐD Long An
– Ông Nguyễn Doãn Chiến
 29/5/2017  GĐ  Tờ trình V/v rà soát, bổ sung Quy hoạch cán bộ thuộc diện Cục ĐTNĐ VN quản lý giai đoạn 2016-2021  – Cục ĐTNĐ Việt Nam
– Phòng TCCB
 29/5/2017  GĐ  Tờ trình V/v giới thiệu Quy hoạch cán bộ thuộc diện Cục ĐTNĐ VN quản lý giai đoạn 2021-2026  – Cục ĐTNĐ Việt Nam
– Phòng TCCB
177/QĐ-CVIII 30/5/2017 Quyết định V/v chỉ định thầu cho đơn vị thiết kế website – KBNN Q.Bình Thạnh
 30/5/2017  GĐ  Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 tại các Đại diện trực thuộc Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III  – Trưởng các phòng
– Trưởng các ĐD
 31/5/2017  GĐ  V/v Báo cáo thống kê đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năm 2016  – Cục ĐTNĐ Việt Nam
– Phòng TCCB
 31/5/2017  GĐ  V/v Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước  – KBNN Quận Bình Thạnh
 31/5/2017  GĐ  Quyết định chi tiền thưởng ngày quốc tế Thiếu nhi 01/6 năm 2017  – Trưởng các phòng
– Trưởng các ĐD
– Ông, bà có tên
 31/5/2017  GĐ  Quyết định hỗ trợ kinh phí điện thoại phục vụ công tác  – Các Trưởng phòng
– Ông, bà có tên trong danh sách
 31/5/2017  GĐ  Quyết định hỗ trợ kinh phí nhiên liệu phục vụ công tác cảng vụ  – Trưởng các phòng
– Trưởng các ĐD
– Ông, bà có tên
 31/5/2017  GĐ  Quyết định V/v hỗ trợ kinh phí ăn giữa ca cho cán bộ, công chức, viên chức  – Các Trưởng phòng
– Các Trưởng ĐD
– Ông, bà có tên trong danh sách
 31/5/2017  GĐ  Quyết định V/v khoán công tác phí phục vụ công tác cảng vụ  – Các Trưởng phòng
– Các Trưởng ĐD
 31/5/2017  GĐ  Quyết định V/v bổ sung tiền lương tăng thêm  – Các Trưởng phòng
– Ông, bà có tên trong danh sách
 31/5/2017  GĐ  Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ  – Cục ĐTNĐ Việt Nam
– KBNN Quận Bình Thạnh

 

Trả lời