Công văn tháng 02 năm 2017
Tháng Bảy 2, 2017
Công văn tháng 04 năm 2017
Tháng Bảy 2, 2017

Công văn tháng 03 năm 2017

Số CV/ Download Số hiệu văn bản Nội dung Ngày phê duyệt
173 410/CĐTNĐ-KHCN-HTQT&MT V/v đánh giá mức độ ứng dụng CNTT năm 2016 lĩnh vực ĐTNĐ 31/3/2017
161 377/CĐTNĐ-PCTTr V/v Xây dựng nâng cấp cảng thủy nội địa ủa CTCP XMHT1 – Trạm nghiền Long An 24/3/2017
156 855/CHHVN-AT&ANHH V/v Tình hình cướp biển, cướp có vũ trang ở khu vực biển Đông Sabah và Nam Philipines 24/3/2017
151 1517/BC-SXD-VLXD Báo cáo kết quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn TP HCM năm 2016 20/3/2017
144 480/SGTVT-KCHTGT V/v Kiểm tra tình hình hoạt động của bến thủy nội địa Thủy sản Quốc tế 20/3/2017
143 479/SGTVT-KCHTGT V/v Tình hình hoạt động của bến thủy nội địa Thủy sản Quốc tế 20/3/2017
139 06/VPDD-CV Đi thực tế tại đại diện Đồng Nai ghi nhận, chụp ảnh 14/3/2017
137 59/VP Báo cáo tình hình trật tự ATGT tháng 02 và 2 tháng đầu năm 2017 14/3/2017
135 105/CV-CVHHĐN Về tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho cầu Đồng Nai 14/3/2017
129 312/CĐTNĐ-VP V/v kiểm điểm tình hình thực hiện tháng 03 và quý I năm 2017 13/3/2017
125 294/CĐTNĐ-PCTTr V/v Tạm ngừng hoạt động cảng TNĐ nhà máy khí điện Nhơn Trạch 2 09/03/2017
119 238/BCLN-VT-ATGT Báo cáo tổng kết công tác phối hợp liên ngành bảo đảm trật tự, an toàn GTĐTNĐ năm 2016 triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2017 06/3/2017
117 285/CĐTNĐ-KHCN-HTQT&MT V/v góp ý kiến cho kế hoạch hành động về BVMT ĐTNĐ giai đoạn 2017-2020 06/3/2017
110 261/CĐTNĐ-KHCN-HTQT&MT V/v đăng ký nhiệm vụ bảo vệ BVMT năm 2018 06/3/2017

Trả lời