Công văn tháng 03 năm 2017
Tháng Bảy 2, 2017
Công văn tháng 05 năm 2017
Tháng Bảy 2, 2017

Công văn tháng 04 năm 2017

Số CV/ Download Số hiệu văn bản Nội dung Ngày phê duyệt
266 750/CĐTNĐ-KHCN-HTQT&MT V/v góp ý Dự thảo và cử thành viên tham gia Tổ chuyên rách về an toàn, an ninh thông tin 28/4/2017
262 742/CĐTNĐ-TCCB V/v Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.4 theo quy định và rà soát đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ĐTNĐ 27/4/2017
247 707/CĐTNĐ-KHĐT V/v Tổng hợp số liệu phục vụ lập”Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT ĐTNĐ đến năm 2020, định hướng 2030″ 24/4/2017
246 641/CĐTNĐ-VP V/v kiểm điểm tình hình thực hiện tháng 04 năm 2017 24/4/2017
231 300/QĐ-CĐTNĐ Quyết định V/v bổ sung chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục ĐTNĐ phía Bắc trong việc thực hiện quản lý công tác bảo trì kết cấu hạ tầng ĐTNĐ 20/4/2017
230 299/QĐ-CĐTNĐ Quyết định V/v bổ sung chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục ĐTNĐ phía Nam trong việc thực hiện quản lý công tác bảo trì kết cấu hạ tầng ĐTNĐ 20/4/2017
229 276/SGTVT-KCHTGT V/v Chấp thuận gia hạn thời gian xây dựng và thực hiện hồ sơ xin cấp phép hoạt động BTNĐ Bãi đá số 1 Sơn Hải 20/4/2017
220 596/CĐTNĐ-KHCN-HTQT&MT V/v Tham dự cuộc họp thúc đẩy việc thực hiện Hiệp định Giao thông đường thủy giữa Việt Nam và Campuchia 20/4/2017
217 159/CV-CVHHĐN V/v Cảnh báo nguy hiểm đối với các tàu hành trình trên luồng Đồng Nai đoạn ngang qua Cù Lao Ba Sang 13/4/2017
211 274/QĐ-CĐTNĐ Quyết định V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý nhà nước của Cục ĐTNĐ Việt Nam 10/4/2017
204 266/SGTVT-KCHTGT V/v chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa Công ty TNHH Ngọc Điệp (Châu Thành) 10/4/2017
203 265/SGTVT-KCHTGT V/v chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa Công ty TNHH Ngọc Điệp (Sa Đéc) 10/4/2017
202 264/SGTVT-KCHTGT V/v chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa Nhà máy xay xát Ân Lộc 10/4/2017
201 263/SGTVT-KCHTGT V/v chấp thuận chủ trương xây dựng bến TNĐ Công ty TNHH MTV CBLT Thiên khánh -Đồng Tháp 10/4/2017
200 1563/QĐ-CĐTNĐ Quyết định v.v ban hành kế hoạch hành động của Cục ĐTNĐ VN về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực GTVT ĐTNĐ giai đoạn 2017-2020 10/4/2017
187 362/CCĐTNĐPN-QLHT V/v Báo cáo việc thi công dự án cu lao Tân Vạn giáp sông Đồng Nai 10/4/2017
183 491/CĐTNĐ-PCTTr V/v cho ý kiến cập nhật danh sách thuyền viên và khách trên phương tiện 10/4/2017
181 479/KH-CĐTNĐ Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 10/4/2017

Trả lời