THÔNG BÁO NĂM 2018
Tháng Một 3, 2018
Chủ động phục vụ chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế
Tháng Một 10, 2018

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2017 Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III

Thực hiện văn bản số 121/ CĐTNĐ-CĐC ngày 30/11/2017, của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức viên chức năm 2017.

Thực hiện văn bản số 514/CVIII-CĐCS, ngày 21/12/2017 của Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III và công đoàn cơ sở Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực III, Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 tại cơ sở.

Chiều ngày 03/12/2017, Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017. Hội nghị báo cáo Tổng kết kiểm điểm công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Đoàn chủ tịch: Đ/C Nguyễn Ngọc Thạch – Bí thư Đảng ủy, Giám Đốc và Đ/C Bùi Công Phước – Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc

 

Đ/C Phan Văn Duy – Phó Cục trưởng cục ĐTNĐ Việt Nam phát biểu tại hội nghị

 

Đ/C Trần Văn Minh – Phó Giám đốc báo cáo Tổng kết kiểm điểm công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

 

Đ/C Bùi Công Phước – Phó Giám đốc báo cáo kiểm điểm thực hiện nghị quyết Hội nghị năm 2017 và thực hiện quy chế dân chủ.

 

Đ/C Đậu Thị Hương Ngà – Trưởng phòng tài chính báo cáo tình hình thực hiện ngân sách năm 2017.

 

Đ/C Vũ Thị Mai – Trưởng Ban thanh tra nhân dân báo cáo tình hình hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2017

 

Đ/C Phạm Văn Hiệp – Trưởng phòng Tổ chức hành chính báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các Đại diện trực thuộc.

 

Đ/C Nguyễn Đình Luyện – Trưởng phòng Cảng bến trình bày phần tham luận.

 

Đ/C Lưu Thế Chuyền trình bày về một số bất cập, chồng chéo trong công tác quản lý luồng hàng hải, cảng biển nằm quá sâu trong ĐTNĐ.

 

Đ/C Nguyễn Xuân Phương – Trưởng Đại Diện Phú Long trình bày về công tác quy hoạch và cấp phép hoạt động bến thủy nội địa.

 

Đ/C Phạm Tường Tri trình bày phần tham luận về việc thí điểm cấp phép bằng tin nhấn SMS.

 

[foogallery id=”5866″]

Comments are closed.