LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ
Tháng Sáu 26, 2020
THƯ TRI ÂN CÁC ĐỒNG CHÍ THƯƠNG BINH, BỆNH BINH VÀ GIA ĐÌNH LIỆT SỸ
Tháng Bảy 27, 2020

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA CỤC TRƯỞNG CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Căn cứ Quyết định số 612/QĐ-CĐTNĐ ngày 23/6/2020 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, hôm nay ngày 26/6/2020, Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III long trọng tổ chức chức Lễ công bố Quyết định của Cục Trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về công tác cán bộ của Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực III

Về phía lãnh đạo Cục ĐTNĐ Việt Nam gồm có:

+ Ông: Lê Minh Đạo – Phó Cục trưởng Cục ĐTNĐ Việt Nam.

+ Ông: Trần Sỹ Duy  – Trưởng phòng TCCB – Cục ĐTNĐ Việt Nam.

Về phía Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III gồm có: Ông Nguyễn Ngọc Thạch – Giám đốc Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III, Ông Cao Quang Chưởng – PBT Đảng bộ Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III, cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc, BCH Đảng bộ, Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Trưởng các Đại diện trực thuộc cũng có mặt trong buổi lễ .

Ông . Lê Minh Đạo – UV BCH Đảng bộ, Phó Cục trưởng Cục ĐTNĐ Việt Nam phát biểu trong chương trình
Ông Bùi Công Phước, phó giám đốc Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực III được bộ nhiệm chức vụ mới
Phó giám đốc phụ trách Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực III

Comments are closed.