THÔNG BÁO HẠN CHẾ GIAO THÔNG THỦY TRÊN RẠCH CẦN THƠ
Tháng Một 12, 2021
THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 TẠI CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III
Tháng Một 25, 2021

Lễ Công Bố Quyết định của Cục Trưởng Đường thủy nội địa Việt Nam về công tác cán bộ – Bổ nhiệm Giám đốc Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực III.

Đồng chí Trần Sỹ Duy – Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Cục ĐTNĐ Việt Nam đọc QĐ công bố của Cục Trưởng.
Cục Trưởng Bùi Thiên Thu trao quyết định cho Đồng chí Bùi Công Phước
Đồng chí Bùi Công Phước giữ chức vụ giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III.
Hình ảnh Tổng kết trong Lễ Công Bố

Comments are closed.