Nghị định số 29/2005/NĐ-CP Ngày 10/03/2005 của Chính phủ Quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa nguy hiểm trên Đường thủy nội địa.
Tháng Sáu 21, 2017
Thông tư số 43/2012/TT-BGTVT Ngày 23/10/2015 Thông tư Quy định các yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà hàng nội, khách sản nổi.
Tháng Sáu 21, 2017

Nghị định số 125/205/NĐ-CP Ngày 07/10/2005 của Chính phủ Quy định chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của người kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa dễ cháy và dễ nổ trên Đường thủy nội địa.

Số/Kí hiệu 125/205/NĐ-CP
Ngày ban hành 07/10/2005
Ngày có hiệu lực Sau 15 ngày kể từ ngày ký
Người ký  Thủ Tướng Phan Văn Khải
Trích yếu Chính phủ Quy định chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của người kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa dễ cháy và dễ nổ trên Đường thủy nội địa.
Cơ quan ban hành Chính Phủ
Thể loại Nghị Định

Tài liệu đính kèm: ND 125-BAO HIEM PTT CHO CHAT NGUY HIEM

Trả lời