Thông báo hạn chế giao thông thuỷ trên kênh 4 Bis
Tháng Năm 24, 2023
Thông báo hạn chế giao thông thuỷ trên sông Tiền
Tháng Sáu 8, 2023

Thông báo hạn chế giao thông thuỷ trên Rạch Kỳ Hôn

Kể từ ngày 08/6/2023 tại km 6+250 đến Km 6+750 phía bờ trái Rạch Kỳ Hôn (ngã 3 Sông Tiền) thuộc xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, để phục vụ thi công công trình kè. Các phương tiện hành trình qua khu vực lưu ý: Quan sát tăng cường cảnh giới khi hành trình qua khu vực và tuân thủ tuyệt đối sự chỉ dẫn của lực lượng điều tiết khống chế đảm bảo an toàn giao thông và hệ thống báo hiệu đường thuỷ nội địa.

Comments are closed.