LỄ BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI NĂM 2022
Tháng Mười Một 4, 2022
BAN HÀNH CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA
Tháng Mười Một 14, 2022

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thông báo về việc thi công công trình cầu Nhơn Trạch vượt sông Đồng Nai phục vụ dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 Tp Hồ Chí Minh.

Thông báo về việc thiết lập hệ thống báo hiệu Hàng Hải mới trên luồng Sông Đồng Nai phục vụ thi công cầu Nhơn Trạch vượt sông Đồng Nai

Thông báo về việc thay đổi đặc tính phao báo hiệu hàng hải số “10A” và “21” phục vụ thi công cầu Nhơn Trạch vượt sông Đồng Nai

Thông báo khu vực thi công cầu Nhơn Trạch vượt sông Đồng Nai.

Mọi phương tiện hành trình qua khu vực thi công công trình có toạ độ dưới đây lưu ý: Phải tăng cường công tác cảnh giới, giảm tốc độ, tuân thủ sự điều động của đơn vị điều tiết và Cảng vụ hàng hải Đồng Nai.

Comments are closed.