CÔNG VĂN ĐẾN THÁNG 10 NĂM 2018
Tháng Mười 1, 2018
CÔNG VĂN ĐẾN THÁNG 11 NĂM 2018
Tháng Mười 29, 2018

Thông Báo Kết Quả Gói Thầu Trang Bị Nội Thất Hội Trường 2018

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Hành Chính;

Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III Trân trọng thông báo cho các đơn vị tham gia gói thầu nói trên với các nội dung như trong file đính kèm : 

 

Comments are closed.