Danh bạ điện thoại
Tháng Chín 22, 2016
Đường thủy qua cầu ghềnh thông thoáng trở lại
Tháng Chín 27, 2016

Thông báo lớp chuyển giao công nghệ mới 2016

Kính gửi Các đại diện Cảng vụ trực thuộc CVIII.

Thông báo về việc đào tạo chuyển giao công nghệ thiết bị đo trên cạn và dưới nước từ thứ 4 ngày 30/9/2015 – thứ 6 ngày 2/10/2015.
Kính mời các trưởng đại diện cử người lên thêm dự để bàn giao kỹ thuật, công nghệ của các thiết bị đo định vị trên cạn và dưới nước.
Kính chào!

Trả lời