Thông báo thí điểm phân luồng giao thông trong vùng nước cảng biển TP.HCM, tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang thuộc khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải TP.HCM
Tháng Ba 3, 2021
CỤC ĐTNĐ VIỆT NAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN NGHỊ ĐỊNH 08/2021/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐTNĐ
Tháng Ba 11, 2021

Thông báo luồng hạn chế giao thông thủy trên kênh Xáng Long Định, kênh Tháp Mười Số 2

Comments are closed.