Thông tư 66 của Bộ giao thông vận tải ngày 12/11/2014 quy định về vận tải hành khách, hành lý,bao gửi bằng tàu cao tốc giữa các cảng, bến vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và biên giới
Tháng Sáu 22, 2017
Thông tư 61 của Bộ giao thông vận tải ngày 07/11/2014 quy định tiêu chí phân loại cảng thủy nội địa và công bố doanh mục cảng thủy nội địa
Tháng Sáu 22, 2017

Thông tư 65 của Bộ giao thông vận tải ban hành định mức ngày 05/11/2015 quy định về tổ định mức kinh tế- kỹ thuật sửa chửa phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bào trì đường thủy nội địa

Số/Kí hiệu 65/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 05/11/2015
Ngày có hiệu lực 01/01/2016
Người ký  Bộ Trưởng Đinh La Thăng
Trích yếu Thông tư quy định về tổ định mức kinh tế- kỹ thuật sửa chửa phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bào trì đường thủy nội địa
Cơ quan ban hành Bộ Giao Thông Vận Tải
Thể loại Thông tư

Tài liệu đính kèm: 65/2015/TT-BGTVT

Trả lời