Thông tư số 73/2011/TT-BGTVT ngày 30/12/2011 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu Đường thủy nội địa Việt Nam.
Tháng Sáu 21, 2017
Quyết định số 970/QĐ-BGTVT ngày 15/04/2009 Về việc công bố Đường thủy nội địa quốc gia.
Tháng Sáu 21, 2017

Thông tư số 23/2011/TT-BGTVT ngày 31/03/2011 Quy định về quản lý Đường thủy nội địa

Số/Kí hiệu 23/2011/TT-BGTVT
Ngày ban hành 31/03/2011
Ngày có hiệu lực  Sau 45 ngày kể từ ngày ký
Người ký  Bộ Trưởng Hồ Nghĩa Dũng
Trích yếu Quy định về quản lý Đường thủy nội địa
Cơ quan ban hành Bộ Giao Thông Vận Tải
Thể loại  Thông Tư

Tài liệu đính kèm: TT 23-2011. QUAN LY DTND

Trả lời