Văn bản pháp quy và công văn của tổ chức Công đoàn Cảng vụ đường thuỷ nội địa khu vực III

SỐ VĂN BẢN NỘI DUNG DOWNLOAD
23/QĐ-CĐCSCVIII

08/10/2018

 Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Công đoàn Cảng vụ ĐTNĐ KVIII nhiệm kỳ 2017-2022  
22/TC-CĐCSCVIII

27/09/2018

Về việc phân công trong BCH Công Đoàn CVIII  
419/QĐ-CVIII

12/09/2018

Quyết định v/v ban hành Quy chế làm việc giữa Ban GĐ và ban chấp hành Công đoàn cơ sở Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III
74/QĐ-CĐ

31/08/2018

Quyết định v/v Công nhận bổ sung  Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở Cảng vụ ĐTNĐ KVIII
73/QĐ-CĐ

31/08/2018

Quyết định v/v thôi tham gia BCH công đoàn cơ sở Cảng vụ ĐTNĐ KVIII
20/QĐ-CĐCSCVIII

28/08/2018

 Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp Hành, Ban Thường Vụ Công đoàn cơ sở Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III nhiệm kỳ 2017-2022  
19/QĐ-CĐCSCVIII

24/08/2018

Quyết định về công nhận Tổ trưởng Tổ Công đoàn Đại diện Đồng Tháp thuộc Công đoàn cơ sở Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III  
01/QĐ-CĐCSCVIII

09/01/2018

Quyết định về việc công nhận Ban Thanh Tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019
27/QĐ-CĐCSCVIII

28/12/2017

Quyết định về việc Ban nữ công quần chúng thuộc Công đoàn cơ sở Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III
26/QĐ-CĐCSCVIII

28/12/2017

Quyết định về công nhận Tổ trưởng Tổ Công đoàn thuộc cơ sở Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III
 102/QĐ-CĐ

18/10/2017

Quyết định về việc công nhận Ủy ban kiểm tra Công đoàn Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III
 101/QĐ-CĐ

18/10/2017

Quyết định về việc công nhận Ban chấp hành Công đoàn Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III