Tháng Năm 4, 2019

Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức 2019

Danh sách tải tại đây: 
Tháng Tư 4, 2019

Lịch họp 2019

LỊCH HỌP CỦA CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III NĂM 2019 NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG GHI CHÚ 12/3/2019 14h00 Họp giao ban tháng 2 26/3/2018 9h00 Họp Đảng ủy Quý I 09/4/2018 14h00 Họp giao ban tháng 3 14/5/2018 14h00 Họp giao ban tháng 4 11/6/2018 14h00 Họp giao ban tháng 5 25/6/2018 9h00 Họp Đảng ủy Quý II 09/7/2018 14h00 Họp giao ban tháng 6 06/8/2018 14h00 Họp giao ban tháng 7 03/9/2018 14h00 Họp giao ban tháng 8 24/9/2018 9h00 Họp Đảng ủy Quý III 01/10/2018 14h00 Họp giao ban tháng 9 05/11/2018 14h00 […]
Tháng Ba 20, 2019

Kết quả xét tuyển viên chức 2019

Tháng Ba 11, 2019

Thông báo việc thay đổi lịch phỏng vấn xét tuyển viên chức 2019

Tháng Ba 10, 2019

Hướng dẫn thực hiện xét tuyển viên chức 2019

Tải file tại đây: 
Tháng Ba 7, 2019

Thông báo về việc thay đổi lịch phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2019

Tháng Ba 4, 2019

Thông bán lương Ban CNTT&QLDL

  Nội dung Download Lương tháng 4 Lương tháng 3  Lương tháng 2  Lương tháng 1
Tháng Hai 26, 2019

Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức 2018,2019

   
Tháng Hai 18, 2019

Thông báo danh sách thí sinh nộp hồ sơ tuyển dụng 2018, 2019

Danh sách thí sinh nộp hồ sơ tuyển dụng viên chức 2018,2019 tại Cảng vụ Đường thủy nội địa khi vực III  
Tháng Một 27, 2019

Thông báo lương Đại diện Tiền Giang 2019

Nội dung Download Lương tháng 4 Lương tháng 3  Lương tháng 2    Lương tháng 1   Thưởng tết 2019
Tháng Một 27, 2019

Thông báo lương Đại diện Thủ Đức 2019

Nội dung Download Lương tháng 4 Lương tháng 3  Lương tháng 2    Lương tháng 1   Thưởng tết 2019
Tháng Một 27, 2019

Thông báo lương Phòng TCKT 2019

Nội dung Download Lương tháng 4 Lương tháng 3  Lương tháng 2    Lương tháng 1   Thưởng tết 2019