Tháng Tư 14, 2017

Đại diện Hồng Ngự

Địa chỉ: Khóm 3 đường Lê Thị Hồng Gấm, P. An Thạnh, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: (0277) 387 2777 Email: daidienhongngu.cv3@gmail.com Phạm vi quản lý của Đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa Hồng Ngự (Ban hành kèm theo Quyết định số 478/QĐ-CVIII ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III) Đại diện Phạm vi quản lý Tuyến sông, kênh Từ Km…đến Km… Chiều dài Chi tiết (Theo sơ đồ tuyến) (km) Hồng Ngự Kênh Tháp Mười số 1 42+550 đến 90+470 47,92 Từ ngã ba […]
Tháng Tư 14, 2017

Đại diện Mộc Hóa

Địa chỉ: 14 Quốc Lộ 62 , Ấp Bắc Đông, Thị xã Kiến Bình, Tân Thạnh, Tỉnh Long An. Email: daidienmochoa.cv3@gmail.com Phạm vi quản lý của Đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa Mộc Hóa (Ban hành kèm theo Quyết định số 481/QĐ-CVIII ngày  28  tháng 8 năm 2014 của Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III) Đại diện Phạm vi quản lý Tuyến sông, kênh Từ Km…đến Km… Chiều dài Chi tiết (Theo sơ đồ tuyến) (km) Mộc Hóa Sông Vàm Cỏ Tây 50+000 đến 162+780 112,78 Từ rạch Bắc Đông đến cuối tuyến (ngã 5 giao […]
Tháng Tư 14, 2017

Đại diện Bến Tre

Địa chỉ: 194 B1, Khu phố 1, Nguyễn Đình Chiểu, P.8, TP.Bến Tre. Điện thoại: (0275) 381 5180 Email: daidienbentre.cv3@gmail.com Đại diện Phạm vi quản lý Tuyến sông, kênh Từ Km…đến Km… Chiều dài Chi tiết (Theo sơ đồ tuyến) (km) Bến Tre Kênh Chẹt Sậy 0+000 đến 9+570 9,57 Toàn tuyến Sông Bến Tre 0+000 đến 8+222 8,222 Toàn tuyến Rạch và kênh Mỏ Cày 0+000 đến 18+000 18 Toàn tuyến Kênh Chợ Lách 0+000 đến 10+700 10,7 Toàn tuyến Sông Cổ Chiên 0+000 đến 58+000 (Bờ trái) 58 Từ cửa Hàm Luông đến Ngã 3 hạ lưu nhánh […]
Tháng Tư 14, 2017

Đại diện Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp Long Yên, Xã Long Thành Nam, Huyện Hoà Thành, Tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: (0276) 384 4199 Email: daidientayninh.cv3@gmail.com Đại diện Phạm vi quản lý Tuyến sông, kênh Từ Km…đến Km… Chiều dài Chi tiết (Theo sơ đồ tuyến) (km) Tây Ninh Sông Vàm Cỏ Đông 86+150 đến 136+500 (Bờ Phải) 50,35 Từ ranh tỉnh Long An – Tây Ninh đến thượng lưu Cảng Bến Kéo (địa phận tỉnh Tây Ninh) 92+350 đến 136+500 (Bờ trái) 44.15 Từ ranh tỉnh Long An – Tây Ninh đến thượng lưu Cảng Bến Kéo (địa phận tỉnh Tây Ninh)
Tháng Tư 14, 2017

Đại diện Nhơn Trạch

Địa chỉ: Ấp 3, xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: (0251) 352 1772 Email: daidiennhontrach@gmail.com Phạm vi quản lý của Đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa Nhơn Trạch (Ban hành kèm theo Quyết định số 61/QĐ-CVIII ngày 19 tháng 02 năm 2014 của Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III)  Đại diện Phạm vi quản lý Tuyến sông, kênh Từ Km…đến Km… Chiều dài Chi tiết (Theo sơ đồ tuyến) (km) Nhơn Trạch Sông Đồng Nai -bờ trái 7+800 đến 30+500 22,7 Từ rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cù lao […]
Tháng Tư 14, 2017

Đại diện Phú Long

Địa chỉ: 21D Ấp An Hoà, Xã An Sơn, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương. Điện thoại: (0274) 372 6641 Email: daidienphulong.cv3@gmail.com Đại diện Phạm vi quản lý Tuyến sông, kênh Từ Km…đến Km… Chiều dài Chi tiết (Theo sơ đồ tuyến) (km) Phú Long Sông Sài Gòn 37+150 đến 143+300 106,15 Từ rạch Vĩnh Bình đến hạ lưu đập Dầu Tiếng 2km
Tháng Chín 29, 2016

Đại diện Đồng Tháp

Địa chỉ: 24/5 Nguyễn Huệ, Khóm 1, P.1, TP.Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: (0277) 386 0278 Email: daidiendongthap.cv3@gmail.com Phạm vi quản lý của Đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa tại Đồng Tháp (Ban hành kèm theo Quyết định số 479/QĐ-CVIII ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III) Đại diện Phạm vi quản lý Tuyến sông, kênh Từ Km…đến Km… Chiều dài Chi tiết (Theo sơ đồ tuyến) (km) Đồng Tháp Kênh Tháp Mười số 2 49+900 đến 93+560 43,66 Từ ranh tỉnh Tiền Giang – Đồng Tháp đến […]
Tháng Chín 29, 2016

Đại diện Đồng Nai

Địa chỉ: 34B Ấp Bình Hoá, Xã Hoá An, TP.Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: (0251) 395 5185 Email: daidiendongnai.cv3@gmail.com Phạm vi quản lý của Đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa tại Đồng Nai (Ban hành kèm theo Quyết định số 178 /QĐ-CVIII ngày   31 tháng 3 năm 2015 của Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III) Đại diện Phạm vi quản lý Tuyến sông, kênh Từ Km…đến Km… Chiều dài Chi tiết (Theo sơ đồ tuyến) (km) Đồng Nai Sông Đồng Nai 36+000 đến 44+400 (Bờ phải) 8,4 Từ rạch Bà Lồ đến ngã […]
Tháng Chín 29, 2016

Đại diện Tiền Giang

Địa chỉ: Tỉnh Lộ 864, Ấp Tân Thuận, Xã Bình Đức, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang. Điện thoại: (0273) 395 3932 Email: daidientiengiang.cv3@gmail.com Đại diện Phạm vi quản lý Tuyến sông, kênh Từ Km…đến Km… Chiều dài Chi tiết (Theo sơ đồ tuyến) (km) Tiền Giang Rạch Lá 0+000 đến 10+216 10,216 Toàn tuyến Kênh Chợ Gạo 0+000 đến 11+625 11,625 Toàn tuyến Rạch Kỳ Hôn 0+000 đến 7+405 7,405 Toàn tuyến Kênh Tháp Mười số 2 3+000 đến 49+900 46,9 Từ ranh tỉnh Long An đến ranh tỉnh Tiền Giang – Đồng Tháp Kênh Xáng Long Định 0+000 […]
Tháng Chín 29, 2016

Đại diện Long An

Địa chỉ: Ấp 4, Xã Long Định, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An. Đện thoại: (0272) 363 6277 Email: daidienlongan.cv3@gmail.com Phạm vi quản lý của Đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa tại Long An (Ban hành kèm theo Quyết định số 480/QĐ-CVIII ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III) Đại diện Phạm vi quản lý Tuyến sông, kênh Từ Km…đến Km… Chiều dài Chi tiết (Theo sơ đồ tuyến) (km) Long An Sông Vàm Cỏ Đông 0+000 đến 86+150 (Bờ Phải) 86,15 Từ ngã 3 Vàm Cỏ Đông Tây đến  […]
Tháng Chín 29, 2016

Đại diện Bình Dương

Địa chỉ: Ấp 4, Xã Tân Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương. Điện thoại: (0274) 365 0609 Email: daidienbinhduong.cv3@gmail.com Phạm vi quản lý của Đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa tại Bình Dương (Ban hành kèm theo Quyết định số 179/QĐ-CVIII ngày 31 tháng 3 năm 2015 của Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III) Đại diện Phạm vi quản lý Tuyến sông, kênh Từ Km…đến Km… Chiều dài Chi tiết (Theo sơ đồ tuyến) (km) Bình Dương Sông Đồng Nai 44+400 đến 90+700 (Bờ phải) 46,3 Từ ngã 3 hạ lưu nhánh […]
Tháng Chín 29, 2016

Đại diện Thủ Đức

Địa chỉ: 1352/36 Nguyễn Xiển, P. Long Bình, Q.9, TP.HCM. Điện thoại: (028) 3732 5920 Email: daidienthuduc.cv3@gmail.com Đại diện Phạm vi quản lý Tuyến sông, kênh Từ Km…đến Km… Chiều dài Chi tiết (Theo sơ đồ tuyến) (km) Cụm Cảng Thủ Đức Sông Đồng Nai 7+800 đến 36+000 (Bờ phải) 28,2 Từ hạ lưu rạch Ông Nhiêu  đến rạch Bà Lồ 30+500 đến 35+500 (Bờ trái) 5 Từ hạ lưu cù lao Ba Sang (ranh TP. Biên Hòa) đến nhánh sông Cái hạ Luồng nối sông Đồng Nai (nhánh Cù lao Tân Vạn) 2 Toàn tuyến