Tháng Tám 15, 2017

Công văn đến Đồng Tháp

Số CV/ Download Số hiệu văn bản Nội dung Văn bản Ý KIẾN GIẢI QUYẾT CỦA LÃNH ĐẠO   NGÀY PHÊ DUYỆT DOWNLOAD GHI CHÚ V/v điều động Cảng vụ viên đến thời hạn chuyển đổi vị trí 24/05/2018 540 1184/QĐ-CCĐTPN V/v Thành lập Đoàn kiểm tra tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa của Chi cục Đường thủy nội địa phía nam 537 1484/SGTVT-KCHTGT V/v điều chỉnh hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa Đại lý vật tư nông nghiệp Phương Trang 536 569/SGTVT-KCHTGT V/v chấp nhận chủ trương xây dựng bến […]