Tháng Tám 15, 2017

Công văn đến tháng 08/2017

Số CV/ Download Số hiệu văn bản Nội dung 540 1184/QĐ-CCĐTPN V/v Thành lập Đoàn kiểm tra tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa của Chi cục Đường thủy nội địa phía nam 537 1484/SGTVT-KCHTGT V/v điều chỉnh hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa Đại lý vật tư nông nghiệp Phương Trang 536 569/SGTVT-KCHTGT V/v chấp nhận chủ trương xây dựng bến thuỷ nội địa Công ty TNHH An Thạnh Lấp Vò