Tháng Chín 27, 2016

Bỏ quy định cấp biển hiệu cho tàu thuyền du lịch

Theo quy định mới, chủ phương tiện được chọn tên riêng, người cao tuổi khi đi phương tiện thủy được giảm 15% giá vé.   Quy định cấp biển hiệu cho phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch được bãi bỏ (ảnh: phương tiện thủy du lịch tại Quảng Ninh) Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa ký ban hành Thông tư số 59/2015/TT-BGTVT (sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 80/2014/TT-BTVT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội […]
Tháng Chín 27, 2016

Khắc phục những hạn chế của Luật Giao thông đường thủy nội địa.

Theo tờ trình của Chính phủ, dự án Luật Giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2005. Sau 8 năm thi hành, Luật Giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 đã bộc lộ những hạn chế cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Theo đó, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 36 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 33 điều ở các Chương I, II, III, IV, VII, VIII và bổ sung 01 Chương […]
Tháng Chín 27, 2016

Khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Đề án cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa (Đề án). Theo Bộ Giao thông vận tải, vận tải thủy nội địa là một trong 5 phương thức vận tải ở nước ta có vai trò rất quan trọng. Vận tải thủy nội địa không những có vai trò trung chuyển khối lượng hàng hóa, hành khách lớn mà còn tạo ra hàng triệu việc làm, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, […]