Tháng Tám 12, 2018

Công văn đến 2018 – ĐD Long An

 NGÀY THÁNG NĂM  SỐ HIỆU, KÝ HIỆU VĂN BẢN  NỘI DUNG VĂN BẢN  Ý KIẾN GIẢI QUYẾT CỦA LÃNH ĐẠO  LÃNH ĐẠO PHÊ DUYỆT NGÀY  DOWNLOAD  GHI CHÚ 21/08/2018 372/CVIII-QLCB V/v báo cáo công bố lại hoạt động Cảng TNĐ chuyên dùng Long Sơn – Long An. 21/08/2018 14/08/2018 362/CVIII-QLCB V/v bến bơm cát san lấp mặt bằng hoạt động không phép trên sông Vàm Cỏ Đông,thuộc địa bàn Bến Lức, tỉnh Long An. 14/08/2018 14/08/2018 361/CVIII-TTrAT Công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho công ty CP ĐT XD Hưng Quốc Thịnh chấp hành tốt mọ quy định về pháp […]