Tháng Chín 23, 2019

Thông báo tuyển Bảo vệ 2019

Xem file tại đây
Tháng Năm 4, 2019

Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức 2019

Danh sách tải tại đây: 
Tháng Ba 20, 2019

Kết quả xét tuyển viên chức 2019

Tháng Ba 11, 2019

Thông báo việc thay đổi lịch phỏng vấn xét tuyển viên chức 2019

Tháng Ba 10, 2019

Hướng dẫn thực hiện xét tuyển viên chức 2019

Tải file tại đây: 
Tháng Ba 7, 2019

Thông báo về việc thay đổi lịch phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2019

Tháng Hai 26, 2019

Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức 2018,2019

   
Tháng Hai 18, 2019

Thông báo danh sách thí sinh nộp hồ sơ tuyển dụng 2018, 2019

Danh sách thí sinh nộp hồ sơ tuyển dụng viên chức 2018,2019 tại Cảng vụ Đường thủy nội địa khi vực III  
Tháng Mười Hai 27, 2018

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NGƯỜI LÀM VIỆC TẠI CẢNG VỤ ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA KHU VỰC III Căn cứ kế hoạch số 601/KH-CV3, ngày 20/12/2018 của cục ĐTNĐ Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng của Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực III; Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực III cần tuyển dụng 27 nhân sự, trong đó: 13 biên chế sự  nghiệp và 14 hợp đồng lao động theo nghị định 68/2000/NĐ-CP, cụ thể. Mọi chi tiêt xin liên hệ: Phòng Tổ chức Hành chính Văn phòng : 292/37/6-8 Bình Lợi, Phường […]
Tháng Mười 1, 2018

Thông Báo Kết Quả Gói Thầu Trang Bị Nội Thất Hội Trường 2018

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Hành Chính; Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III Trân trọng thông báo cho các đơn vị tham gia gói thầu nói trên với các nội dung như trong file đính kèm :   
Tháng Bảy 25, 2018

Thông báo tuyển dụng năm 2018

Căn cứ kế hoạch số 323/KH-CV3, ngày 24/07/2018 của Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực III về việc tuyển dụng viên chức năm 2018; Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực III cần tuyển dụng 34 viên chức, trong đó: 18 biên chế sự  nghiệp và 16 hợp đồng lao động theo nghị định 68/2000/NĐ-CP, cụ thể như file đính kèm. Tải file:
Tháng Sáu 12, 2018

Kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn cung cấp văn phòng phẩm

Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực III trân trọng thông báo cho các đơn vị tham gia đấu thầu kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn cung cấp văn phòng phẩm Tài file: