Tháng Sáu 29, 2022

THƯ MỜI BÁO GIÁ GÓI THẦU: TƯ VẤN THẨM ĐỊNH GIÁ THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM TRANG BỊ 03 CANO 85CV

Tháng Năm 10, 2022

THƯ MỜI BÁO GIÁ GÓI THẦU MUA SẮM ĐỒNG PHỤC NGÀNH NĂM 2022

Tháng Mười Hai 9, 2021

Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2021 của Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III

Tháng Mười Một 30, 2021

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2021 tại Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III (30/11/2021)

Tháng Mười Một 19, 2021

Thông báo về việc thay đổi lịch phỏng vấn xét tuyển viên năm 2021 của Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III

Thay đổi từ ngày 9/12/2021 sang ngày 29/11/2021 Phỏng vấn lúc 9h00 ngày 29/11/2021
Tháng Mười Một 16, 2021

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn thi xét tuyển viên chức vòng 2 – vòng phỏng vấn tại CVIII

Thông báo ngày 16/11/2021. File danh sách đính kèm
Tháng Mười 15, 2021

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Tháng Sáu 9, 2021

THÔNG BÁO THƯ MỜI BÁO GIÁ GÓI THẦU MUA SẮM ĐỒNG PHỤC NGÀNH NĂM 2021

Tháng Một 25, 2021

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 TẠI CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III

Tháng Mười Hai 21, 2020

THÔNG BÁO CÔNG BỐ KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 TẠI CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III.

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VÒNG 2 XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 CỦA CẢNG VỤ ĐTNĐ KHU VỰC III.
Tháng Mười Hai 10, 2020

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn thi xét viên chức vòng 2 – Vòng phỏng vấn tại Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III

Tháng Mười Hai 7, 2020

Hướng dẫn người dự tuyển tham gia xét tuyển viên chức năm 2020

Công văn số 01/HD-HĐXT của Hội đồng xét tuyển Viên chức Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực III về việc Hướng dẫn người dự tuyển tham gia xét tuyển viên chức năm 2020.