Tháng Sáu 30, 2021

THÔNG BÁO LIÊN QUAN ĐẾN AN TOÀN HOẠT ĐỘNG PHƯƠNG TIỆN TRÊN VÙNG BIỂN TỈNH NGHỆ AN

Tháng Sáu 23, 2021

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2021.

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam vừa ban hành Công văn số 1257/CĐTNĐ –KHĐT-HTQT&MT ngày 11 tháng 6 năm 2021 về việc tổ chức các hoạt động tại Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2021. Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III đề nghị, từ ngày 01/6 đến ngày 15/6/2021, các Đại diện hưởng ứng các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2021. Trưởng các Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ chỉ đạo tập trung tổ […]
Tháng Sáu 18, 2021

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤM HOẠT ĐỘNG PHƯƠNG TIỆN TRÊN VÙNG BIỂN TỈNH QUẢNG NAM

Tháng Sáu 18, 2021

THÔNG BÁO ĐIỀU TIẾT KHỐNG CHẾ ĐẢM BẢO GIAO THÔNG THỦY NỘI ĐỊA THEO MÙA LŨ NĂM 2021

Tháng Sáu 18, 2021

THÔNG BÁO HẠN CHẾ GIAO THÔNG THỦY TRÊN TUYẾN KÊNH THỦ THỪA

Tháng Sáu 17, 2021

THÔNG BÁO HẠN CHẾ GIAO THÔNG THỦY KÊNH RẠCH SỎI HẬU GIANG

Tháng Sáu 16, 2021

THÔNG BÁO HẠN CHẾ GIAO THÔNG THỦY KHU VỰC SẠC LỞ BỜ RẠCH ÔNG CHƯỞNG

Tháng Sáu 14, 2021

THÔNG BÁO LUỒNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THƯỜNG XUYÊN THÁNG 06 NĂM 2021

Tháng Sáu 4, 2021

THÔNG BÁO HẠN CHẾ GIAO THÔNG THỦY TRÊN SÔNG SÀI GÒN NGÀY 08/6/2021

Tháng Năm 18, 2021

THÔNG BÁO HẠN CHẾ GIAO THÔNG THỦY TRÊN SÔNG ĐỒNG NAI VÀ NHÁNH CÙ LAO RÙA (VỊ TRÍ CỔ RÙA) TRÊN SÔNG ĐỒNG NAI PHỤC VỤ THI CÔNG KÈ CHỐNG SẠT LỞ.

Tháng Năm 17, 2021

THÔNG BÁO HẠN CHẾ GIAO THÔNG THỦY TRÊN SÔNG SÀI GÒN NGÀY 15/5/2021

Tháng Năm 17, 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ VIỆC TỔ CHỨC BẮN ĐẠN THẬT CỦA QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN TRONG VÙNG BIỂN TỈNH KHÁNH HÒA