Tháng Hai 22, 2022

THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ KHU VỰC CẤM HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI PHỤC VỤ THI CÔNG CÁC TRỤ DỠ TUYẾN CÁP TREO VINPEARL VỊNH NHA TRANG

Tháng Hai 19, 2022

THÔNG BÁO HÀNG HẢI VIỆC BẮN ĐẠN THẬT CỦA VÙNG 4 HẢI QUÂN TRÊN VÙNG BIỂN QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA TỈNH KHÁNH HÒA

Tháng Hai 10, 2022

THÔNG BÁO HẠN CHẾ GIAO THÔNG THỦY RẠCH CẦN THƠ

Tháng Hai 8, 2022

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG LƯU THÔNG ĐỂ ĐẮP ĐẬP NGĂN MẶN, TRỮ NGỌT TẠI KM 01+070 KÊNH XÁNG LONG ĐỊNH (KÊNH NGUYỄN TẤT THÀNH)

Tháng Một 21, 2022

Thông báo điều tiết khống chế đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa khu vực cầu An Long trên tuyến kênh Tháp Mười số 1 năm 2022

Tháng Một 21, 2022

Thông báo khống chế đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa khu vực cầu Rạch Ông trên tuyến rạch Ông Lớn năm 2022

Tháng Một 21, 2022

Thông báo điều tiết khống chế đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa khu vực cầu Cái Sắn trên tuyến kênh Rạch Sỏi Hậu Giang năm 2022

Tháng Một 21, 2022

Thông báo điều tiết khống chế đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa khu vực luồng hẹp Ngã Năm trên kênh Quản Lộ Phụng Hiệp năm 2022

Tháng Một 21, 2022

Thông báo điều tiết khống chế đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa khu vực cầu Hồng Ngự trên tuyến kênh Hồng Ngự Vĩnh Hưng năm 2022

Tháng Một 21, 2022

Thông báo điều tiết khống chế đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa khu vực cầu Măng Thít trên tuyến sông Măng Thít năm 2022

Tháng Một 21, 2022

Thông báo điều tiết khống chế đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa khu vực cầu Rạch Sỏi 2 trên tuyến kênh Rạch Sỏi Hậu Giang năm 2022

Tháng Một 21, 2022

Thông báo điều tiết khống chế đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa khu vực cầu Ô Môn trên tuyến rạch Ô Môn năm 2022