Tháng Mười Một 18, 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ VIỆC TỔ CHỨC BẮN ĐẠN THẬT CỦA QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN TRÊN VÙNG BIỂN TỈNH KHÁNH HÒA (18/11/2021)

Tháng Mười Một 15, 2021

THÔNG BÁO LUỒNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THƯỜNG XUYÊN PHÍA NAM THÁNG 11 NĂM 2021

Tháng Mười Một 11, 2021

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HẠN CHẾ GIAO THÔNG THỦY TRÊN SÔNG SÀI GÒN

Từ ngày 14/11/2021 đến ngày 27/11/2021
Tháng Mười Một 11, 2021

THÔNG BÁO HẠN CHẾ GIAO THÔNG THỦY TRÊN RẠCH CẦN THƠ

Tháng Mười Một 5, 2021

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THỜI KỲ 2021 – 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Ngày 31/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1829/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quyết định do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký thay Thủ tướng Chính phủ. Đây là quy hoạch chuyên ngành tiếp theo được phê duyệt theo Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14, được đánh giá có quy mô, phạm vi và sức ảnh hưởng lớn trong 37 quy hoạch chuyên ngành quốc gia của cả nước. uy hoạch KCHT ĐTNĐ cũng là một trong 5 quy hoạch […]
Tháng Mười 26, 2021

Thông báo hàng hải phạm vi mất an toàn thao trường trong kiểm tra bắn đạn thật vùng biển Nghệ An

Tháng Mười 22, 2021

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HẠN CHẾ GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY KÊNH TÂN BẰNG CÁN GÁO

Tháng Mười 20, 2021

Thông báo về việc hạn chế giao thông đường thủy trên kênh Lấp Vò Sa Đéc

Tháng Mười 19, 2021

Thông báo hàng hải về việc tổ chức bắn đạn thật trên vùng biển tỉnh Khánh Hòa 18/10/2021

Tháng Mười 17, 2021

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HƯỚNG DẪN TẠM THỜI VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI

Tháng Mười 14, 2021

Sẽ có cơ chế đặc biệt cho vận tải ven biển

Sáng nay (14/10), Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc phát triển logistics vận tải thủy và ven biển. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể phát biểu khai mạc hội nghị trực tuyến toàn quốc Vận tải thủy là lĩnh vực trọng điểm quốc gia Sáng nay (14/10), Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc phát triển logistics vận tải thủy và vận tải ven biển, với sự tham gia của lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. […]
Tháng Mười 14, 2021

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI VỀ CHUYÊN MÔN Y TẾ THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19