Tháng Mười 14, 2021

TIN BÃO KHẨN CẤP (cơn bão số 8)

Tháng Mười 12, 2021

THÔNG BÁO HẠN CHẾ GIAO THÔNG THỦY TRÊN TUYẾN SÔNG TIỀN

Tháng Mười 9, 2021

TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG, SÉT TRÊN KHU VỰC NAM BỘ.

Tháng Mười 4, 2021

Thông báo hạn chế giao thông thủy trên kênh Rạch Giá Hà Tiên

Tháng Mười 4, 2021

THÔNG BÁO HẠN CHẾ GIAO THÔNG THỦY TRÊN SÔNG RẠCH CẦN THƠ

Tháng Mười 4, 2021

Thông báo hàng hải về việc tổ chức bắn đạn thật trên vùng biển tỉnh Khánh Hòa

Tháng Chín 25, 2021

THÔNG BÁO LUỒNG GIAO THÔNG THỦY TRÊN KÊNH XÀ NO

Tháng Chín 20, 2021

Thông báo hạn chế giao thông thủy trên kênh Xà No

Tháng Chín 17, 2021

THÔNG BÁO MỘT SỐ ĐIỀU CẦN LƯU Ý CHO VẬN TẢI THỦY KHI LƯU THÔNG TRONG MÙA BÃO LŨ NĂM 2021

Tháng Chín 13, 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ VIỆC BẮN ĐẠN THẬT TRONG VÙNG BIỂN KHÁNH HÒA

Tháng Chín 13, 2021

THÔNG BÁO VỀ KHU VỰC BIỂN CẤM HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI

Tháng Chín 2, 2021

Quyết định ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải đường thủy nội địa trong thời gian phòng chống dịch Covid 19