Tháng Chín 2, 2021

Quyết định ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng hải trong thời gian phòng chống dịch Covid 19

Tháng Chín 2, 2021

SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI VÀ BIỂU MỨC THU PHÍ , LỆ PHÍ HÀNG HẢI

Tháng Bảy 25, 2021

Hướng dẫn khai báo y tế và thông tin cá nhân trước khi vào địa phận Tây Ninh

Tháng Bảy 23, 2021

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HƯỚNG DẪN VỀ Y TẾ TRONG VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TIỀN GIANG

Tháng Bảy 23, 2021

CHỈ THỊ TĂNG CƯỜNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CHỈ THỊ 16 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM

Tháng Bảy 19, 2021

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI TRONG THỜI GIAN THỰC HIỆN CHỈ THỊ 16 CHÍNH PHỦ TẠI ĐỊA BÀN BÌNH DƯƠNG

Tháng Bảy 19, 2021

XÉT NGHIỆM VÀ TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO NGƯỜI VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ

Tháng Bảy 10, 2021

Thông báo Bộ Y tế cho phép 168 đơn vị thực hiện xét nghiệm khẳng định Covid-19

Danh sách các đơn vị đã được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19, theo cập nhật mới nhất gồm có: Miền Bắc Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia Trường Đại học Y Dược Hải Phòng Trường Đại học Y tế công cộng Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh […]
Tháng Bảy 8, 2021

ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 THEO TINH THẦN NỘI DUNG CHỈ THỊ SỐ 16/CT-TTg NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cách ly toàn xã hội thành phố theo tinh thần của chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của thủ tướng chính phủ trong vòng 15 ngày kể từ 00 giờ 00 ngày 09 tháng 7 năm 2021.
Tháng Bảy 7, 2021

THÔNG BÁO LUỒNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THƯỜNG XUYÊN PHÍA NAM THÁNG 7 NĂM 2021

Tháng Bảy 1, 2021

THÔNG BÁO HẠN CHẾ GIAO THÔNG THỦY TRÊN SÔNG SÀI GÒN 29/6/2021

Tháng Sáu 30, 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ VIỆC TỔ CHỨC BẮN ĐẠN THẬT CỦA QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN TRÊN VÙNG BIỂN TỈNH KHÁNH HÒA