THÔNG BÁO TẠM NGỪNG LƯU THÔNG ĐỂ ĐẮP ĐẬP NGĂN MẶN, TRỮ NGỌT TẠI KM 01 + 070 KÊNH XÁNG LONG ĐỊNH (KÊNH NGUYỄN TẤN THÀNH)
Tháng Một 27, 2021
Lãnh đạo Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III chúc tết các Phòng ban và Đại diện.
Tháng Hai 18, 2021

CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẤP BACH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Comments are closed.