Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực III tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2023.
Tháng Mười Hai 30, 2022
Thông Báo hạn chế giao thông đường thuỷ nội địa
Tháng Năm 22, 2023

Công đoàn Cục Đường thủy nội địa VN tổ chức thành công Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Sáng ngày 19 tháng 5 năm 2023, Công đoàn Cục Đường thủy nội địa VN đã tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội đã bầu Ban chấp thành Công đoàn Cục Đường thủy nội địa VN nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 15 ủy viên; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ XI Công đoàn GTVT Việt Nam. Công đoàn Cục Đường thủy nội địa VN cho biết, bám sát phương châm “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Trách nhiệm”, các cấp công đoàn Cục đã triển khai nhiều hoạt động với mục tiêu xây dựng Công đoàn Cục Đường thủy nội địa VN vững mạnh, thực sự là người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Công đoàn các cấp đều được tham gia các hội đồng tiền lương, tiền thưởng, thi đua… xây dựng qui chế trả lương, trả thưởng, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, sửa đổi các văn bản liên quan đến chế độ chính sách người lao động phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị. Đặc biệt chú trọng công tác chăm lo phúc lợi, lợi ích vật chất cho đoàn viên và người lao động; chăm lo lợi ích tinh thần, quyền lợi chính trị cho đoàn viên; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chăm lo phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động.

Tham dự Đại hội Công Đoàn Cục. Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực III đã bầu 09 đồng chí tham dự Đại hội.

Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội.

Công Đoàn cơ sở Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III tham dự Đại hội

Comments are closed.