Đoàn công tác Cảng vụ III thăm và động viên Tổ công tác Cảng vụ tại Tiền Giang
Tháng Một 28, 2020
Phó Cục trưởng Phan Văn Duy kiểm tra công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa khu vực phía Nam
Tháng Một 31, 2020

CÔNG VĂN ĐẢNG ĐẾN NĂM 2020

SỐ CV SỐ HIỆU VĂN BẢN NỘI DUNG VĂN BẢN PHÊ DUYỆT DOWNLOAD NGÀY PHÊ DUYỆT
26 56-NQ/ĐU Nghị quyết Hội nghị Ban thường vụ Đảng ủy Cục ĐTNĐ Việt Nam tháng 11 năm 2020. Các Chi bộ
Các đ/c UV BCH
01/12/2020
25 43-CTr/ĐU Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Giao thông vận tải lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 Các Chi bộ
Các đ/c UV BCH
01/12/2020
24 42-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị BCH Đảng bộ Cục ĐTNĐ Việt Nam lần thứ III, khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Các Chi bộ
Các đ/c UV BCH
01/12/2020
23 38-NQ/ĐU Nghị quyết Hội nghị BTV Đảng ủy Cục ĐTNĐ VN tháng 10 năm 2020. Các Chi bộ
Các đ/c UV BCH
01/12/2020
22 53-CV/ĐU Kiểm điểm, đánh giá, xếp laoij chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và công tác khen thưởng năm 2020. Các Chi bộ
Các đ/c UV BCH
24/11/2020
21 50-TB/ĐU TB phân công các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy cục ĐTNĐ Việt Nam dự và chỉ đạo kiểm điểm tập thể, cá nhân và tông kết công tác ănm 2020. Các Chi bộ
Các đ/c UV BCH
24/11/2020
20 19-NQ/ĐU Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác chính trị tư tưởng trong Đảng bộ Cục ĐTNĐ Việt Nam. Các Chi bộ
Các đ/c đảng ủy viên
24/9/2020
19 12-CV/ĐU V/v tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Các Chi bộ
Các đ/c đảng ủy viên
24/8/2020
18 165-QĐ/ĐU QĐ khen thưởng tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2019 Ủy viên BCH
Các Chi bộ
23/7/2020
17 163-QĐ/ĐU QĐ xếp loại tổ chức cơ sở Đảng năm 2019. Ủy viên BCH
Các Chi bộ
23/7/2020
16 210-QĐ/ĐU QĐ chuẩn y BCH, PBT Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III, nhiệm kỳ 2020 -2025. Ủy viên BCH
Bí thư Chi bộ
25/6/2020
15 192-CV/ĐU V/v phê duyệt công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 ĐW 24/5/2020
14 174-TB/ĐU TB phân công các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy cục ĐTNĐ Việt Nam tham dự và chỉ đạo đại hội các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc 11/5/2020
13 173-CV/ĐU V/v thực hiện chế độ đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 ĐW 11/5/2020
12 163-CV/ĐU V/v thực hiện chỉ đạo của thủ tướng cính phủ của BCS đảng bộ GTVT về phòng chống dịch bênh Covid-19. ĐW
BT chi bộ
07/4/2020
11 168-QĐ/ĐU QĐ kết nạp đảng viên đối với bà Đậu Thị Hương Ngà BT chi bộ
Đ/c Ngà
03/4/2020
10 159-CV/ĐU V/v sao gửi văn bản Đảng. ĐW
BT chi bộ
03/4/2020
09 146-CTR/ĐU Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy cục ĐTNĐ VN năm 2020. ĐW 23/3/2020
08 1567-CV/ĐUK V/v thời gian đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ khối. ĐW
Đ/c Chưởng
23/3/2020
07 143-CV/ĐU V/v chấp thuận chủ trương đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III nhiệm kỳ 2020 – 2025. ĐW 23/3/2020
06 141-GM/ĐU GM tham dự hội nghị quán triệt, hướng dẫn, giải đáp công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong toàn Đảng bộ Cục ĐW
BT chi bộ
05/03/2020
05 135-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị BTV Đảng ủy Cục ĐTNĐ VN v/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của thứ trưởng Nguyễn Nhật. ĐW
PGĐ
03/03/2020
04 213-QĐ/TW Quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư chú. ĐW
BT chi bộ
24/02/2020
03 01-CT/BCSĐ CT của ban cán sự Đảng bộ GTVT về lãnh đạo đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. ĐW
24/02/2020
02 121-CV/ĐU V/v tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bọ Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. ĐW
Đ/c Chưởng
20/20/2020
01 114-HD/ĐU HD cụ thể một số nội dung tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 trong Đảng bộ Cục ĐTNĐ VN. ĐW 30/01/2020

Comments are closed.