Công văn đến 05/2017
Tháng Bảy 4, 2017
Công văn đến 01/2017
Tháng Bảy 4, 2017

Công văn đến 06/2017

Số công văn/

Download

Số hiệu văn bản Nội dung Ngày phê duyệt
369 603/QĐ-CĐTNĐ Quyết định chấp thuận chủ trương sửa chữa văn phòng Đại diện Phú Long; ĐD Mộc Hóa; ĐD Đồng Tháp; ĐD Hồng Ngự – thuộc Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III năm 2017 12/6/2017
364 235/TB-BCĐ V/v Nộp phiếu thu thập thông tin Tổng điều tra cơ sở kinh tế năm 2017 7/6/2017
361 1014/SY Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý tài chính, ngân sách tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ 7/6/2017

Trả lời