Công văn đi tháng 01 năm 2017
Tháng Sáu 29, 2017
Công văn đến tháng 02 năm 2017
Tháng Bảy 2, 2017

Công văn đến tháng 01 năm 2017

Số CV/ Download Số hiệu văn bản Nội dung
60 134/SGTVT-KCHTGT V/v Báo cáo tình trạng quản lý cấp phép hoạt động và tính chất công năng BTNĐ khu A1 – KCN Sa Đéc
59 133/SGTVT-KCHTGT V/v Xác định tính chất, công năng BTNĐ khu A1 – KCN Sa Đéc
58 109/CĐTNĐ-KHCN-HTQT&MT V/v Triển khai các quy định về bảo vệ môi trường
50 964/SGTVT-GTT V/v Giải quyết đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa Long Bình II
46 3835/QĐ-BGTVT Quyết định về việc công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của BGTVT
45 826/SGTVT-KCHTGT V/v chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa vật liệu xây dựng Long Phụng 2
37 107/SGTVT-QLVTPT V/v Ký cam kết kiểm soát tải trọng phương tiện tại các cảng, bến thủy nội địa, các đầu mối bốc xếp hàng hóa trên địa bàn, các đầu mối bốc xếp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
36 42/QĐ-CĐTNĐ Quyết định Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa xăng dầu Long Bình Tân
35 37/QĐ-CĐTNĐ Quyết định Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa của CTCP mía đường Hiệp Hòa
34 35/QĐ-CĐTNĐ Quyết định V/v công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa Bà Lụa
33 36/QĐ-CĐTNĐ Quyết định V/v công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa xi măng Sài Gòn của CTCP phát triển Sài Gòn
25 32/CĐTNĐ-PCTTr V/v Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa của CT TNHH Long Sơn
24 27/KH-CĐTNĐ Kế hoạch kiểm tra, giám sát bảo đảm trạt tự ATGT ĐTNĐ dịp Tết Nguyên đán, lễ hội mùa Xuân 2017
19 19950/SXD-VLXD V/v Tình hình quản lý các bến bãi tập kết VLXD trên địa bàn Thành phố năm 2016
18 22/CĐTNĐ-PCTTr V/v Triển khai ký lại cam kết về kiểm soát tải trọng phương tiện tại cảng, bến thủy nội địa
17 19/TB-CĐTNĐ Thông báo văn bản quy phạm pháp luật ban hành năm 2016
13 756/GGT-ĐT V/v Thu thập thông tin phục vụ nghiên cứu dự án Phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam (dự án SWLC)
12 03/CĐTNĐ-PCTTr V/v Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-BGTVT ngày 21/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT về tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn hàng hải và an toàn giao thông ĐTNĐ
08 1071/CVHHTPHCM-PC V/v Đóng góp ý kiến Phương án bảo đảm an toàn hàng hải phục vụ thi công nạo vét duy tu vùng nước trước cầu tàu SSIC
07 820/SGTVT-KCHTGT V/v Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa CT TNHH SX TM BCĐ

Trả lời