Công văn đến tháng 03 năm 2017
Tháng Bảy 2, 2017
Công văn đến tháng 05 năm 2017
Tháng Bảy 2, 2017

Công văn đến tháng 04 năm 2017

Số CV/ Download Số hiệu văn bản Nội dung
249 303/SGTVT-KCHTGT V/v Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa CT TNHH MTV lương thực Khánh Huy
232 317/QĐ-CĐTNĐ Quyết định V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo ATGT ĐTNĐ của Cục ĐTNĐ Việt Nam
229 276/SGTVT-KCHTGT V/v Chấp thuận gia hạn thời gian xây dựng và thực hiện hồ sơ xin cấp phép hoạt động BTNĐ Bãi đá số 1 Sơn Hải
228 349/BC-CTBĐATHHĐNB Báo cáo V/v hoàn thành thiết lập phao BHHH số “30A’ luồng Đồng Nai
226 452/CCĐTNĐPN-PC V/v Đảm bảo ATGT khi tổ chức Lễ hội Nghinh Ông
217 159/CV-CVHHĐN V/v Cảnh báo nguy hiểm đối với các tàu hành trình trên luồng Đồng Nai đoạn ngang qua Cù Lao Ba Sang
207 1833/GM-SGTVT Giấy mời V/v kiểm tra điều kiện cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa Khang Khoa; Thiện Tân; Bình Thạch
206 1832/GM-SGTVT Giấy mời V/v kiểm tra điều kiện cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa Kim Chi; Đức Phát; Song Hào; Mai Ngọc
205 674/SGTVT-KCHTGT V/v gia cố bờ bằng cọc bê tông chống sạt lở bờ sông tại BTNĐ vật liệu xây dựng Hồng Phước Thạnh
204 266/SGTVT-KCHTGT V/v chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa Công ty TNHH Ngọc Điệp (Châu Thành)
203 265/SGTVT-KCHTGT V/v chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa Công ty TNHH Ngọc Điệp (Sa Đéc)
202 264/SGTVT-KCHTGT V/v chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa Nhà máy xay xát Ân Lộc
201 263/SGTVT-KCHTGT V/v chấp thuận chủ trương xây dựng bến TNĐ Công ty TNHH MTV CBLT Thiên khánh -Đồng Tháp
200 1563/QĐ-CĐTNĐ Quyết định v.v ban hành kế hoạch hành động của Cục ĐTNĐ VN về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực GTVT ĐTNĐ giai đoạn 2017-2020
191 630/SGTVT-KCHTGT V/v cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa Thủy sản Quốc tế

Trả lời