Kết quả xét tuyển viên chức 2019
Tháng Ba 20, 2019
Lịch họp 2019
Tháng Tư 4, 2019

CÔNG VĂN ĐẾN THÁNG 04 NĂM 2019

Số VB NƠI ĐẾN SỐ HIỆU,

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

NỘI DUNG VĂN BẢN Ý KIẾN GIẢI QUYẾT CỦA LÃNH ĐẠO LÃNH ĐẠO PHÊ DUYỆT NGÀY DOWNLOAD
359 Sở GTVT TP HCM 1440/2019/GP BTNĐ Giấy phép hoạt động bến TNĐ Minh Minh Khoa 2 P.CB 02-05-2019
358 Chi cục ĐTNĐ Phía Nam 546/CCĐTNĐPN-PC Thông báo hạn chế GTT trên sông Sài Gòn P.CB 02-05-2019
357 Cục ĐTNĐ VN 650/CĐTNĐ-VT-ATGT Chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của chính phủ vv tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiên môi trường kinh doanh, nần cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 P.PC 02-05-2019
356 Đại diện cảng vụ Thủ Đức 40/TB-ĐDTĐ v/v triển khai công tác cảng vụ tại bến TNĐ Minh Minh Khoa 2 P.CB 02-05-2019
355 Cục ĐTNĐ VN 647/CĐTNĐ-QLKCHT Thông báo luồng định kỳ tuyến ĐTNĐ quốc gia tuyến Rạch Sỏi- Hậu Giang P.PC 02-05-2019
354 Cục ĐTNĐ VN 644/CĐTNĐ-QLKHT V/v xin ý kiến về độ sâu chôn cáp ngầm vượt nhánh sông Tiền P.CB
ĐD Tiền Giang
02-05-2019
353 Cục ĐTNĐ VN 640/CĐTNĐ- VT-ATGT V/v tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện cuộc vận động ” Người VN dùng hàng VN” P.PC 02-05-2019
352 Sở GTVT Đồng Nai 2338/SGTVT-QLGT V/v phúc đáp văn bản số 142/CVIII ngày 27/3/2019 của Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III PGĐ. Phước
P.CB
02-05-2019
351 Cục ĐTNĐ VN 639/CĐTNĐ-VT-ATGT v/v khảo sát lấy ý kiến doanh nghiệp kinh doanh vận tải ĐTND P.PC 02-05-2019
350 Cục ĐTNĐ VN 623/CĐTNĐ-VT-ATGT V/v triển khai công điện số 402/CĐ-TTg ngaỳ 10/04/2019 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường các giải pháp đảm bảo ATGT dịp 30/4 và 1/5 năm 2019 PGĐ Minh
P.TT
02-05-2019
349 Chi cục ĐTNĐ Phía Nam 512/CCĐTNĐPN-QLHT V/v ý kiến về phương pháp đảm bảo ATGT thủy phục vụ thi công đóng mới sửa chữa tàu và sà lan lớn hơn 1000 DWT, nằm bờ trái sông Vàm Cỏ của CT TNHH MTV Tư Lai II PGĐ Minh
ĐD Long An
02-05-2019
348 Chi cục ĐTNĐ Phía Nam 526A/CCĐT-TCHCĐT Lịch trực đảm bảo ATGT trong dịp lễ 40/4 và 1/5 năm 2019 của chi cục ĐTNĐ phía Nam P.TCHC 02-05-2019
347 Ban quản lý khu kinh tế- UBNN Đồng Tháp 37/TM-KKT V/v mời họp lấy ý kiến về việc đảm bảo trật tự ATGT và kế hoạch phối hợp liên nghành trong KCN Sa Đéc PGĐ Minh
P.CB
Đ D Đồng Tháp
02-05-2019
346 Sở GTVT Đồng Tháp 57/GPBTNĐ Giấy phép hoạt động bến TNĐ Cửa hàng xăng dầu Tân Long 3 P.CB 22-04-2019
345 Sở GTVT Đồng Tháp 56/GPBTNĐ Giấy phép hoạt động bến TNĐ Bè xăng dầu Tân Long P.CB 22-04-2019
344 Sở GTVT Đồng Tháp 55/GPBTNĐ Giấy phép hoạt động bến TNĐ hộ kinh doanh Huỳnh Thuận P.CB 22-04-2019
343 Sở GTVT Long An 929/SGTVT-QLCLHT V/v cấp phép hoạt động bến TNĐ của công ty TNHH Xây dựng và dịch vụ Thăng Long PGĐ Phước
P.CB
ĐD Long An
22-04-2019
342 Sở GTVT TP.HCM 1687/TB-SGTVT Thông báo về việc giới thiệu chức vụ và chữ ký của ông Trần quang Lâm Giám đốc Sở GTVT TP HCM P.TCHC 22-04-2019
341 Cục ĐTNĐ VN 599/CĐTNĐ- PCTTr V/v ý kiến đối với việc sửa chữa nâng cấp cầu cảng- cảng Long Bình PGĐ Phước
P.CB
ĐD Thủ Đức
19-04-2019
340 Chi cục ĐTNĐ Phía Nam 518/CCĐTNĐPN-QLHT thông báo vv hạn chế giao thông thủy trên kênh Rạch Sỏi Hậu Giang P.PC 19-04-2019
339 Sở GTVT TP.HCM 206/GM-SGTVT Giấy mời kiểm tra hiện trường P.CB
ĐD Thủ Đức
18/04/2019
338 Sở GTVT TP.HCM 205/GM-SGTVT Giấy mời kiểm tra hiện trường P.CB
ĐD Thủ Đức
18/04/2019
337 Bộ chỉ huy bộ đội Biên Phòng TP.HCM 536/BCH-TM V/v dự và góp ý kiến nâng cao hiệu quả công tác thủ tục, kiểm tra, giám sát và quản lý, bảo vệ ANTT địa bàn PGĐ. Minh
ĐD Thủ Đức
18/04/2019
336 Cục ĐTNĐ VN 595/CĐTNĐ-TCCB V/v cho ý kiến đối với các trường hợp khen thưởng của HTX Rạch Gầm P.TCHC
ĐD Tiền Giang
17/04/2019
335 Cục ĐTNĐ VN 591/CĐTNĐ-PCTTr V/v lấy ý kiến dề xuất sửa đổi, bổ sung Luật GTĐTNĐ lần 2 P.PC 17/04/2019
334 Chi cục ĐTNĐ Phía Nam 511/CCĐTNĐPN-QLHT Thông báo vv hạn chế giao thông thủy trên sông Đồng Nai P.PC 17/04/2019
333 Đại diện cảng vụ Thủ Đức 38/BC-ĐDTĐ Báo cáo tình trạng hoạt động cảng bến TNĐ và khó khăn hiện tại trong công tác quản lý cảng bến khu vực quận 9 thuộc đại diện cảng vụ thủ đức quản lý PGĐ Phước
P.CB
17/04/2019
332 Chi cục ĐTNĐ Phía Nam 497/CCĐTNĐPN-QLHT Thông báo hạn chế GTT trên sông Cần Giuộc P.PC 17/04/2019
331 Chi cục ĐTNĐ Phía Nam 496/CCĐTNĐPN-QLHT Thông báo về việc hạn chế giao thông thủy trên sông Sài Gòn P.PC 17/04/2019
330 Sở GTVT Long An 139/GM-SGTVT Giấy mời vv giải quyết việc cấp giấy phép hoạt động bến TNĐ VLXD Thăng Long PGĐ Phước 16-04-2019
329 Sở GTVT TP.HCM 2405/SGTVT-GTT V/v kiểm tr, xử lý triệt để các bến TNĐ hoạt động không phép trên địa bàn thành phố PGĐ Minh
P.Thanh Tra
16-04-2019
328 Cục ĐTNĐ VN 578/CĐTNĐ-PCTTr v/v tăng cường kiểm tra bến TND vật liệu xây dựng, tập kết cát sỏi P.CB
P.Thanh Tra
Trưởng ĐD
16-04-2019
327 Cục ĐTNĐ VN 567/CĐTNĐ-PCTTr V/v xây dựng nhà bao che cầu cảng xuất xi măng- cảng TNĐ cổ phần xi măng Hà Tiên 1- Trạm nghiền Long An PGĐ Phước
P.CB
ĐD Hà Tiên
16-04-2019
326 Cục ĐTNĐ VN 565/CĐTNĐ-QLKCHT Thông báo luồng định kỳ tuyến ĐTNĐ quốc gia tuyến sông Tiền từ TL cảng Mỹ Tho 500m đến Biên giới Campuchia và nhánh cù lao Long Khánh P.PC 16-04-2019
325 Cục ĐTNĐ VN 564/CĐTNĐ-QLKCHT Thông báo luồng định kỳ tuyến đường TNĐ quốc gia tuyến kênh Tám Ngàn P.PC 16-04-2019
324 Cục ĐTNĐ VN 563/CĐTNĐ-TCCB v/v kế hoạch tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 2019 P.PC
P.TCHC
Trưởng đại diện
16-04-2019
323 Cục ĐTNĐ VN 560/CĐTNĐ-VT-ATGT Lịch trực đảm bảm an toàn giao thông trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 01/5/2019 P.TCHC 16-04-2019
322 Cục ĐTNĐ VN 327/QĐ-CĐTNĐ Quyết định về việc kiện toàn hội đồng lương của cơ quan văn phòng cục ĐTNĐ Việt Nam P.TCHC
P.Tài Vụ
16-04-2019
321 Chi cục ĐTNĐ Phía Nam 484/CCĐT-TCHCĐT Lịch trực đảm bảm an toàn giao thông trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019 của chi cục ĐTNĐ phía Nam P.TCHC 16-04-2019
320 Chi cục ĐTNĐ Phía Nam 482/CCĐTNĐPN-QLHT V/v hạn chế GTT trên kênh sông Cần Giuộc P.PC 12-04-2019
319 Chi cục ĐTNĐ Phía Nam 481/CCĐTNĐPN-QLHT V/v hạn chế giao thông thủy trên kênh Chẹt Sậy P.PC 12-04-2019
318 Cục ĐTNĐ VN 507/SY V/v tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ GTVT P.TCHC 12-04-2019
317 Chi cục ĐTNĐ Phía Nam 467/CCĐTNĐPN-PC V/v hạn chế giao thông thủy trên sông Gành Hào P.PC 11-04-2019
316 Cục Hàng hải VN 903/CHHVN-TCCB V/v kế hoạch đánh giá độc lập tại các đơn vị, cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên P.PC
ĐD Thủ Đức
11-04-2019
315 Cục ĐTNĐ VN 310/QĐ-CĐTNĐ Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo cục PGĐ
Trưởng Phòng
Trưởng ĐD
09-04-2019
314 Sở GTVT Đồng Tháp 481/SGTVT-KCHTGT V/v cho ý kiến vị trí mở bến TNĐ Diễm Trường P.CB 09-04-2019
313 Công ty cổ phần IMG Phước Đông 33/2019/CV-IPD V/v hoạt động trái phép bến TNĐ của DN Thăng Long tại bãi đất thuộc ấp 6 xã Phước Ddoong, huyện Cần Đước, tỉnh Long An PGĐ Minh
P.Thanh tra
09-04-2019
312 Ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa- Vũng tàu 277/BPCKC-TM V/v triển khai lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại cảng thủy nội địa Tín Nghĩa PGĐ. Phước
Thanh Tra
09-04-2019
311 Cục ĐTNĐ VN 311/QĐ-CĐTNĐ Quyết định về việc giao ông Hoàng Minh Toàn- Phó cục trưởng cục ĐTNĐ VN kiêm làm Thủ trưởng cơ quan văn phòng Cục ĐTNĐ VN P.TCHC 09-04-2019
310 Sở tài nguyên môi trường Đồng Nai 2026/STNMT-CCBVMT V/v lấy ý kiến nhận xét đối với kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu công ty cổ phần hóa sinh Vàm cỏ Đồng nai P.PC 09-04-2019
309 Sở GTVT Đồng Tháp 52/GPBTNĐ Giấy phép hoạt động bến TNĐ vật liệu xây dựng Nghi Quyên P.CB 09-04-2019
308 Cục ĐTNĐ VN 539/KH-CĐTNĐ Kế hoạch thực hiện tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam Công đoàn 09-04-2019
307 Cục ĐTNĐ VN 504/KH-CĐTNĐ Kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức, quản lý cảng, bến TNĐ tại các cảng vụ ĐTNĐ thuộc sở GTVT năm 2019 PGĐ Phước 09-04-2019
306 Chi cục ĐTNĐ Phía Nam 422/CCĐTNĐPN-PC V/v tăng cường công tác phối hợp kiểm tra xử lý BTNĐ hoạt động không phép P.Thanh tra 09-04-2019
305 Sở GTVT Đồng Na 2083/SGTVT-QLGT V/v tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, hoạt động cản, bến TNĐ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai PGĐ Minh
ĐD Đồng Nai
09-04-2019
304 Sở GTVT Đồng Tháp 54/GPBTNĐ Giấy phép hoạt động bến TNĐ cửa hàng vật liệu xây dựng Hai Tùng P.CB 09-04-2019
303 Sở GTVT Đồng Tháp 53/GPBTNĐ Giấy phép hoạt động bến TNĐ Phước Lập 1 P.CB 11-04-2019
302 Cục ĐTNĐ VN 517/GM-CĐTNĐ GM tham dự hội thảo kết nối, vận tải đa phương thức, logistics khu vực đồng bằng: nghiên cứu điển hình- thúc đẩy phát triển hành lang kết nối cảng và ĐTNĐ tp HCM- Cần Thơ P.PC 08-04-2019
301 Cục ĐTNĐ VN 531/CĐTNĐ-QLKCHT Thông báo luồng định kỳ tuyến đường TNĐ quốc gia tuyến kênh Ba Thê P.PC 08-04-2019
300 Chi cục ĐTNĐ Phía Nam 446/CCĐTNĐPN-QLHT Thông báo điều tiết đảm bảo ATGT ĐTNĐ khu vực cầu Măng Thít bắc qua Sông Măng Thít năm 2019 P.PC 08-04-2019
299 Chi cục ĐTNĐ Phía Nam 445/CCĐTNĐPN-QLHT Thông báo điều tiết đảm bảo ATGT ĐTNĐ khu vực cầu Rạch Ông bắc qua rạch Ông Lớn năm 2019 P.PC 08-04-2019
298 Chi cục ĐTNĐ Phía Nam 441/CCĐTNĐPN-QLHT Thông báo điều tiêt đảm bảo ATGT ĐTNĐ khu vực cầu Ô Môn bắc qua rạch O Môn năm 2019 P.PC 08-04-2019
297 Chi cục ĐTNĐ Phía Nam 440/CCĐTNĐPN-QLHT Thông báo điều tiết đảm bảo an toàn gt ĐTNĐ khu vực cầu An Long bắc qua kênh Tháp Mười số 1 năm 2019 P.PC 08-04-2019
296 Chi cục ĐTNĐ Phía Nam 439/CCĐTNĐPN-QLHT Thông báo đảm bảo an toàn giao thông ĐTNĐ khu vực cầu Hồng Ngự bắc qua kênh Hồng Ngự Vĩnh Hưng năm 2019 P.PC 08-04-2019
295 Chi cục ĐTNĐ Phía Nam 424/CCĐT-TCHCĐT Thông báo vv bằng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền, máy trưởng PTTNĐ không còn giá trị sử dụng P.Thanh tra
Trưởng DD
08-04-2019
294 Cục ĐTNĐ VN 522/TB-CĐTNĐ Thông báo văn bản quy phạm pháp luật ban hành quý I năm 2019 P.PC 08-04-2019
293 Chi cục ĐTNĐ Phía Nam 403/QĐ-CCĐTNĐPN Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra chuyên ngành GTTNĐ thuộc phạm vi trách nhiệm của đội Thanh tra- an toàn số 5 P.Thanh tra 08-04-2019
292 Cục ĐTNĐ VN 530/CĐTNĐ-PCTTr V/v chấp thuận lại chủ trương xây dựng cảng TNĐ của chi nhánh công ty TNHH tư vấn xây dựng Sino- Pacific Long An P.CB 08-04-2019
291 Chi cục ĐTNĐ Phía Nam 405/QĐ-CCĐTNĐPN Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra chuyên ngành GTTNĐ thuộc phạm vi trách nhiệm của đội Thanh tra- an toàn số 7 P.Thanh tra 08-04-2019
290 Cục ĐTNĐ VN 527/CĐTNĐ-VT-ATGT V/v tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông ĐTNĐ trong dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 năm 2019 PGĐ Minh
P.Thanh Tra
08-04-2019
289 Chi cục ĐTNĐ Phía Nam 448/CCĐTNĐPN-QLHT Thông báo v/v điều tiết đảm bảo an toàn giao thông ĐTNĐ khu vực Cái Sắn bắc qua kênh Rạch Sỏi Hậu Giang năm 2019 P.PC 08-04-2019
288 Chi cục ĐTNĐ Phía Nam 447/CCDDTNDDPN-QLHT Thông báo v/v điều tiết đảm bảo an toàn giao thông ĐTNĐ cầu Rạch Sỏi bắc qua kênh Rạch Sỏi Hậu Giang năm 2019 P.PC 08-04-2019
287 Chi cục ĐTNĐ Phía Nam 420/CCĐTNĐPN-QLHT Thông báo vv hạn chế giao thông thủy trên sông sài gòn P.PC 08-04-2019
286 Cục ĐTNĐ VN 515/CĐTNĐ-TCCB V/v thực hiện chính sách đối với cán bộ công chức viên chức và người được hưởng lương trong lực lương vũ trang đang công tác tại các huyện nghèo và các huyện thoát nghèo 2018-2020 Công đoàn 08-04-2019
285 Cục ĐTNĐ VN 511/CĐTNĐ-VT-ATGT V/v báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 18/07/2018 P.PC 08-04-2019
284 Chi cục ĐTNĐ Phía Nam 413/CCDDTNĐPN-QLHT V/v hạn chế giao thông thủy trên sông vàm cỏ đông P.PC 08-04-2019
283 Chi cục ĐTNĐ Phía Nam 398/CCĐTNĐPN-PC V/v cung cấp số liệu phục vụ” nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực các tuyến vận tải ven biển” P.PC 03-04-2019
282 Cục ĐTNĐ VN 502/KH-CĐTNĐ Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của cục ĐTNĐ VN năm 2019 PGĐ Minh
P.TT
03-04-2019
281 Đoàn KTLN về TTATGTĐT 03/KH-KTLN Kế hoạch kiểm tra liên nghành về trật tự an toàn giao thông đường thủy năm 2019 PGĐ Minh
P.PC
P.Thanh tra
03-04-2019
280 Cục ĐTNĐ VN 299/QĐ/CĐTNĐ Quyết định vv ban hành chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cục ĐTNĐ VN năm 2019 P.Tài chính
P.PC
03-04-2019
279 Cục ĐTNĐ VN 497/CĐTNĐ-VT-ATGT V/v triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2019 của UB quốc gia về người khuyết tật VN P.PC 03-04-2019
278 Cục ĐTNĐ VN 492/CĐTNĐ-VT-ATGT V/v tăng cường triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông ĐTNĐ năm 2019 PGĐ Minh
P.TT
03-04-2019
277 UBNN quận 9 862/UBNN-QLĐT Về tiến độ và kết quả xử lý vi phạm luật trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng tại khu đất gián tiếp đường 6, phường Long Bình, quận 9 PGĐ Phước
P.TT
03-04-2019
276 Cục ĐTNĐ VN 498/CĐTNĐ-VP V/v phối hợp chuẩn bị chuỗi sự kiện chương trình PIB VINWAP hợp tác VN Hà Lan về vận tải thủy và phát triển cảng. PGĐ Minh
P.TC
02-04-2019
275 Cục ĐTNĐ VN 491/CĐTNĐ-VT-ATGT V/v tổ chức thực hiện các ND dự toán kinh phí bảo đản trật tự, ATGT năm 2019 được Bộ GTVT phê duyệt. PGĐ Minh
P.TC
01-04-2019
274 Sở GTVT HCM 2113/SGTVT-GTT V/v phối hợp kiểm tra bảo đảm TTAT GTĐT phục vụ dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30/4, 01/5 năm 2019. P.Thanh tra
ĐD Phú Long
01-04-2019
273 Cục Hàng hải VN 876/CHHVN-TCCB V/v triển khai công tác đánh giá độc lập theo quy định I/8 của Công ước STCW 1978/2010 tại các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên và các đơn vị có liên quan. P.PC 01-04-2019
272 Sở GTVT Tiền Giang 519/SGTVT-KC V/v chấp thuận chủ trương xây dựng BTNĐ. P.CB 01-04-2019
271 Văn phòng UBNN TP.HCM 158/TB-VP TB ND kết luận của Chủ tịch UBNNTP – Trưởng Ban ATGT thành phố tại hội nghị tổng kết công tác đảm bảo TT ATGT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ ATGT năm 2019. PGĐ Minh
P.PC
P.Thanh tra
01-04-2019
270 Sở GTVT Đồng Tháp 49/GPBTNĐ GP hoạt động BTNĐ Bãi VLXD Tài Ngân. P.CB 01-04-2019
269 Sở GTVT HCM 2005/SGTVT-GTT V/v giải quyết cấp lại giấy phép, đình chỉ hoạt động BTNĐ VLXD trên địa bàn quận 12. PGĐ Phước
P.CB
ĐD Phú Long
01-04-2019

Comments are closed.